Wykreślenie z BIK po spłacie

Przeczytasz w ciągu 8 minut

Kupowanie na kredyt lub na raty jest wygodną opcją dla tych, którzy nie mają wystarczających oszczędności, by pozwolić sobie na własne mieszkanie, czy nowy samochód. Każdy kredyt jest jednak skrzętnie odnotowywany w BIK. Co dzieje się z tą informacją, kiedy należność zostanie zwrócona? Czasem to dość skomplikowana procedura.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej w skrócie BIK to instytucja, która gromadzi dane o zaciągniętych zobowiązaniach. Niektórzy błędnie uważają, iż zgromadzone są tam wyłącznie treści dotyczące osób zalegających ze spłatą zobowiązań, tymczasem BIK w głównej mierze przechowuje tzw. informacje pozytywne, czyli liczy się tu sam fakt zaciągnięcia pożyczki lub kredytu, zaś terminowość spłat jest drugorzędnym kryterium, które jest brane pod uwagę na późniejszym etapie. Oprócz BIK informacje kredytowe zbierają także podmioty takie jak:

 • BIG Informonitor;
 • KRD;
 • ERIF (w przypadku przedsiębiorców).

Jak działa BIK?

BIK dysponuje największym zbiorem danych o podmiotach pożyczających pieniądze w bankach, SKOK-ach czy instytucjach pożyczkowych działających stacjonarnie bądź online. W momencie ubiegania się o finansowanie, bank lub firma kredytowa zazwyczaj przesyła zapytanie do BIK dotyczące historii kredytowej klienta. Jednocześnie, gdy pożyczka, kredyt czy sprzedaż ratalna zostanie przyznana, informacja o tym fakcie wędruje do BIK, gdzie widnieje aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania.

Na mocy czego działa BIK?

Działanie Biura Informacji Kredytowej wynika z przepisów prawa, a mianowicie mówi o tym art. 105 ust. 4 Prawa Bankowego. Celem działania BIK jest pełnienie funkcji pomocniczej w stosunku do banków i instytucji finansowych. Pomoc ta ma na celu m.in. określanie zdolności kredytowej poszczególnych osób. Zgodnie z przepisami BIK jest zwolnione z konieczności zachowania tajemnicy bankowej, co oznacza, iż ma prawo przetwarzania informacji pochodzących z banków czy firm pożyczkowych.

Co trafia do BIK?

Do BIK trafiają przede wszystkim dane pozytywne, czyli informacje o tym, kto i w jakiej kwocie zaciągnął zobowiązanie, które jest regularnie spłacane. Mniejszy odsetek spraw stanowią dane negatywne, czyli odnotowuje się w BIK dłużników, którzy zalegają z płatnościami poszczególnych rat i kredytów. Zobowiązania figurujące w BIK najczęściej dotyczą:

 • środków na zakup usług i towarów;
 • środków na zakup papierów wartościowych;
 • kredytów studenckich;
 • kredytów mieszkaniowych;
 • kart kredytowych i debetowych;
 • etc.

Czy BIK ma wpływ na przyznanie kredytu?

Biuro Informacji Kredytowej nie jest podmiotem udzielającym kredytu lub pożyczki, lecz tworem subsydiarnym w stosunku do banków i firm pożyczkowych. Jego zadaniem jest zatem wyłącznie udzielanie informacji. Natomiast decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu finansowania należy tylko i wyłącznie do instytucji finansowej. Za sprawą informacji uzyskanej m.in. z BIK ocenia się poziom ryzyka dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego konkretnej jednostce.

Czy zła historia w BIK oznacza brak kredytu lub pożyczki?

Nie zawsze negatywny zapis w Biurze Informacji Kredytowej będzie całkowicie dyskwalifikował kredytobiorcę. Z pewnością jednak osobom, które nie spłacały na czas swoich zobowiązań będzie znacznie trudniej uzyskać nowe finansowanie. Banki w przeważającej większości sugerują się danymi z BIK, więc mogą automatycznie odrzucać wnioski dłużników, którzy utracili wiarygodność. Mniej restrykcyjnie podchodzą do tego tematu inne firmy kredytowe, ale i one mogą brać pod uwagę niesprzyjający zapis w BIK, więc lepiej się pilnować, by nie dopuszczać do zaległości w spłatach zobowiązań.

Jak długo informacja o zobowiązaniu widnieje w BIK?

Kluczową sprawą, jeśli chodzi o zapis danych w BIK i możliwość ich udostępnienia podmiotom zewnętrznym jest to, czy zaciągnięte zobowiązania zostały spłacone, czy też nie. Jeśli dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązania informacja o tym może widnieć w BIK przez bardzo długi czas i w praktyce nigdy nie ulec zatarciu. Wpis może zostać usunięty tylko i wyłącznie w przypadku całkowitej spłaty zobowiązania.

Co, gdy kredyt spłacony jest w terminie?

Najlepiej rzecz jasna wygląda sytuacja uczciwych kredytobiorców, którzy spłacają należności zgodnie z ustalonym harmonogramem. W takim wypadku BIK przechowuje dane maksymalnie do 5 lat od dnia, w którym nastąpiła spłata całości zadłużenia. Pozytywna historia w BIK może natomiast pomóc danej osobie w uzyskaniu nowego finansowania, więc zapis będzie działał zdecydowanie na korzyść takiej osoby.

Co w przypadku zaległości w spłacie?

Zdarza się czasem, że, pomimo najszczerszych chęci, trudno jest spłacać należności w wyznaczonym czasie. Gdy zaczynają tworzyć się zaległości, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia zwłaszcza, że dla wielu osób może to oznaczać brak możliwości otrzymania finansowania w przyszłości. Liczy się czas, więc jeśli zdarzą się opóźnienia, trzeba dążyć do jak najszybszego uregulowania zaległości, bo ma to ogromne znaczenie. Jednak wykreślenie z BIK w razie nieterminowych spłat może być niemal niemożliwe do osiągnięcia. BIK może przechowywać i przetwarzać dane dłużnika dłużej niż 5 lat, pod warunkiem, że zaistnieją łącznie następujące przesłanki:

 • zwłoka w spłacie trwała powyżej 60 dni lub zadłużenie wcale nie zostało spłacone;
 • zadłużenie nie zostało uregulowane w ciągu 30 dni od informacji z banku o przetwarzaniu danych bez zgody klienta.

Czy można całkowicie wyczyścić BIK?

Osoby, które popadły w kłopoty finansowe i przez jakiś czas nie regulowały swoich zobowiązań często poszukują w Internecie odpowiedzi na pytanie, czy negatywną historię w BIK można w jakiś sposób zniwelować. Jest to dość trudne zadanie. Jeśli kredyt czy pożyczka nigdy nie zostały spłacone do końca, to nawet nie ma co na to liczyć. W pierwszej kolejności należy spłacić swoje zobowiązanie, dopiero wówczas można próbować podejmować jakiekolwiek czynności zmierzające do usunięcia niekorzystnego wpisu, aby w przyszłości nie blokowało to możliwości uzyskania środków finansowych z banków lub firm pożyczkowych.

Wniosek o wykreślenie z BIK – czy to skuteczne rozwiązanie?

Jeśli kredytobiorca spłacił już całą należność wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami, może napisać wniosek do banku lub instytucji udzielającej finansowania o wykreślenie negatywnego wpisu. Istnieją 3 sytuacje, w których kredytobiorca ma prawo zwrócić się z takim żądaniem, a mianowicie:

 • upłynął już 5-letni okres od spłaty zobowiązania;
 • dane w BIK okazały się nieprawdziwe lub też są już nieaktualne;
 • pożyczkobiorca spłacił całą sumę i jednocześnie wycofał swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Czego BIK nie może robić na własną rękę?

Biuro Informacji Kredytowej ściśle współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi. Nie może zatem samodzielnie wdrażać pewnych działań, lecz dokonuje ich tylko na zlecenie podmiotów finansowych. Mowa tu np. o:

 • aktualizowaniu i zmianie danych;
 • wykreślaniu osób z bazy;
 • korygowaniu danych.

Co ważne BIK nie może wymienionych czynności dokonać także na wniosek kredytobiorcy.

Czyszczenie BIK – na czym to polega?

Ostatnimi czasy wiele firm i osób prywatnych ogłasza się w sieci, proponując usługi tzw. czyszczenia BIK. Chodzi tutaj o pomoc w zniwelowaniu negatywnej historii kredytowej i zbudowaniu znacznie lepszej na przyszłość. Oczywiście żadna firma czy instytucja, poza faktycznym pożyczkodawcą, nie ma możliwości zmiany bądź wykreślenia niekorzystnego wpisu w imieniu dłużnika. Fachowcy od finansów i budowania dobrej historii kredytowej mogą jednak podpowiedzieć szereg działań, zmierzających do naprawienia sytuacji i pozbycia się kłopotu, który spędza sen z powiek.

Czy warto szukać pomocy w czyszczeniu BIK?

Jeśli dłużnik nie wie, co ma robić i nie potrafi sobie poradzić samodzielnie, powinien poszukać pomocy na zewnątrz, lecz zachowując należyte środki ostrożności. Ponieważ w Internecie można natrafić na wszelkiej maści oszustów, warto korzystać tylko ze wsparcia sprawdzonych i rzetelnych doradców. W tym celu lepiej przejrzeć opinie innych osób i kontaktować się z podmiotami, które mają publicznie dostępne dane, oraz konkretną siedzibę, do której można przyjść, żeby upewnić się, iż taka firma rzeczywiście działa pod wskazanym adresem. Niezależnie od wysokości zadłużenia oraz indywidualnej sytuacji, jedynym sposobem na wyjście na prostą jest konsekwentne spłacanie zaciągniętych zobowiązań. Dobry specjalista podpowie, jak to zrobić, by wkrótce cieszyć się niezależnością finansową i spokojnym snem.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021