W co inwestować w 2023?

Przeczytasz w ciągu 12 minut

Świat jest obecnie na etapie wielkich zmian. Pandemia, która całkiem niedawno zaczęła zbierać swoje żniwo, nadal odciska piętno na światowej gospodarce. Ponadto, w ostatnim czasie rozpoczęła się wojna na Ukrainie, a inflacja mocno wyodrębniła skrajne grupy społeczne. Jednak poza negatywnymi skutkami ostatnich zmian istnieje wiele obszarów, które stale się rozwijają i w które warto zainwestować. Co warto wiedzieć o aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie i jakie trendy będą utrzymywały się w najbliższych latach?

Jakie są prognozy dotyczące globalnej gospodarki w 2023?

prognozy dotyczące globalnej gospodarki w 2023

W sprawie światowej gospodarki w 2023 roku wszyscy eksperci są zgodni. W najbliższym czasie cały świat czeka trwałe spowolnienie gospodarki, które najbardziej uderzy w kraje rozwijające się. Jeszcze pół roku temu szacowano, że światowy wzrost w 2023 roku wyniesie około 3%. Obecnie prognozy mówią o przewidywanych 1,7%, co jest wartością prawie dwukrotnie niższą od początkowej. Realizacja polityki rozwoju staje się jeszcze trudniejsza, z powodu coraz gorszych perspektyw wzrostu gospodarczego.

Szacunki eksperckie wskazują na to, że w 2024 roku wartość PKB krajów najbiedniejszych spadnie o 6%, co spowoduje pogłębienie ubóstwa, zamiast jego zniwelowania. Receptą na lepszą przyszłość dla całego świata staje się dbanie o redukcję zmian klimatycznych oraz starania o stabilizację zadłużenia. Mówi się, że w 2023 roku inflacja może nieco spaść względem poprzedniego roku, jednak nadal utrzyma się na wyższym poziomie w stosunku do stanu sprzed pandemii.

Jakie branże lub sektory będą się rozwijać w najbliższym czasie?

Obserwując poszczególne części gospodarki, można wywnioskować, jakie branże będą najbardziej przyszłościowe. Gwałtowne zmiany sprawiają, że niektóre zawody zupełnie znikną z rynku, a inne będą rozkwitać. To dobry czas na przebranżowienie. Osoby szukające zawodu bądź chcące założyć własny biznes z pewnością powinny zainteresować się sektorami:

 • transportu, spedycji i logistyki,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • elektromobilności,
 • IT,
 • fitness,
 • marketingu Internetowego,
 • biotechnologii.

Od czasu wybuchu pandemii szczególnie mocno rozwija się handel Internetowy, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na transport i logistykę. Automatycznie wzrasta też potrzeba tworzenia skutecznych działań marketingowych w sieci. Świat stale dąży do uzyskania neutralności węglowej, dlatego z pewnością poszukiwani będą specjaliści OZE i elektromobilności. Wzrasta także świadomość ludzi w sprawie własnego zdrowia i samopoczucia. Coraz więcej osób dostrzega, że ma wpływ na swój stan, dlatego dietetycy, trenerzy i fizjoterapeuci będą mieć coraz więcej pracy.

Czy rynek akcji będzie rósł, czy też spadał w 2023 roku?

W najbliższym czasie prognozuje się stale rosnącą recesję oraz zahamowanie podwyżek stóp procentowych. Z tego powodu w 2023 roku wiele akcji powinno notować duże wzrosty. Tendencja ta nie jest jednak stała i nie wiadomo co przyniesie rok 2024. Większość inwestorów jest pesymistycznie nastawionych do przyszłości rynków akcji.

Bardziej napięta jest sytuacja na rynku amerykańskim, gdzie w 2024 roku odbiją się jego wysokie mnożniki oraz konieczność dopasowania wartości. Sytuacja na rynku europejskim nie powinna być tak trudna i powinna zachować się zdecydowanie lepiej na końcu recesji. Wszystko za sprawą posiadania dużej premii za podjęte ryzyko oraz większą ilość cyklicznych sektorów.

Jakie są najlepsze sposoby inwestowania w nieruchomości w 2023 roku?

Obecnie istnieje wiele możliwości inwestowania w rynek nieruchomości. Najbardziej opłacalne w 2023 roku to nadal zakup mieszkania bądź działki w celu sprzedaży w późniejszym okresie. W 2022 roku działki drożały o wiele szybciej od mieszkań, więc stały się częściej wybieraną formą inwestycji. Mocno zyskiwał na popularności tzw. house flipping, czyli szybki proces nabycia i sprzedania mieszkania. Najczęściej wybierane są mieszkania do remontu, które po zakończeniu prac mogą wygenerować zysk rzędu 15-20%.

W 2023 roku nadal warto inwestować w mieszkania w celu wynajmu krótkoterminowego i długoterminowego. Ceny poszybowały mocno w górę, dlatego dla inwestorów jest do doskonała możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Najem krótkoterminowy jest bardziej opłacalny, jednak wymaga większego nakładu pracy i czasu. Najem długoterminowy jest doskonałym sposobem zyskania dochodu pasywnego, który jest bardzo cenny dla wielu osób.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest natomiast podnajem mieszkania, który polega na wynajęciu mieszkania danemu podmiotowi, który wynajmuje je podnajemcy. Rozwiązanie to nie wymaga od inwestora żadnych nakładów pracy. Należy jednak pamiętać, że zysk z tego sposobu wynajmu, będzie mniejszy.

W Polsce nadal raczkuje inwestowanie w nieruchomości za pomocą spółek giełdowych oraz crowdfunding, jednak jest to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych inwestycji w nieruchomości.

Jakie kryptowaluty są najlepszymi inwestycjami w 2023 roku?

w co inwestować w 2023
W dzisiejszych czasach trudno przewidzieć, jak zachowają się poszczególne kryptowaluty na przestrzeni najbliższych miesięcy. Obecna sytuacja jest na tyle niekorzystna, że nie należy nastawiać się na znaczące zyski z inwestowania w kryptowaluty. Mimo niekorzystnej sytuacji na giełdzie istnieją dwa najpewniejsze sposoby inwestycji:

 • Bitcoin – waluta, która posiada największe pole na rynku kryptowalut i skupia na sobie największą ilość inwestorów. To właśnie od niej zależą kursy innych kryptowalut. Zarówno spadki, jak i wzrosty bitcoina pociągają za sobą resztę giełdy, dlatego jest on najrozsądniejszą możliwością inwestycji. W ostatnich miesiącach bitcoin osiągnął stosunkowo niską cenę, dlatego wydaje się dobrą inwestycją.
 • Altcoiny – są to waluty o wyraźnej płynności. Ethereum, litecoin oraz pozostałe altcoiny z pewnością będą pierwszymi walutami, które odrobią poniesione straty w razie poprawy sytuacji na rynku.

Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w 2023 roku?

Inwestorzy muszą liczyć się z pewnym ryzykiem, które zawsze ma miejsce podczas zakupu aktywów. Nie sposób przewidzieć, jak dane strefy gospodarki zachowają się na przestrzeni najbliższych miesięcy oraz lat i czy ich wartość poszybuje w górę. Niepewność funduje również nieznajomość stopy zwrotu poczynionej inwestycji.

Obecnie mocno zmienia się wartość walut, dlatego ryzyko walutowe jest poważnym problemem. Na rynkach międzynarodowych, gdzie konieczne jest przewalutowanie gotówki, poza samą inwestycją należy wziąć pod uwagę wahania kursu walut. Oprócz tego należy pamiętać o ryzyku inflacji, ryzyku zdarzeń, a także ryzyku politycznym.

Aktualnie istnieje także wiele rodzajów ryzyka niesystematycznego, które można zminimalizować. Podejmując dywersyfikację portfela, znacząco zmniejszamy niebezpieczeństwo straty na inwestycji.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku obligacji w 2023 roku?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przesłanek, że rynek obligacji czekają bardzo owocne lata. Jest to jedynie przypuszczenie, dlatego informacji tej nie należy brać jako wyznacznik podejmowanych decyzji. Rynek obligacji jest stale napędzany przez deweloperów i firmy windykacyjne i aktualnie stanowi atrakcyjną możliwość inwestycji.

w co inwestować w 2023

Mimo strat poniesionych w 2022 roku obecnie szacuje się wysokie prawdopodobieństwo poprawy sytuacji na rynku obligacji. Największym ryzykiem, obarczony jest rynek wschodzący oraz obligacje korporacyjne. Chcąc wejść na te rynki, należy bardzo uważać. Obecnie, podobnie jak w innych sektorach gospodarczych, na rynku obligacji obserwujemy duże zmiany.

Aktualne wydarzenia na giełdzie oznaczają koniec strategii stosowanej w ubiegłej dekadzie. Korzystanie z niej aktualnie jest zwyczajnie niemożliwe, dlatego należy być jeszcze bardziej czujnym. Znacznie wzrósł układ pomiędzy obligacjami i akcjami, dlatego zdobycie równych stóp zwrotu co w poprzedniej dekadzie wymaga zgodzenia się na większe wahania kursów.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku surowcowym w 2023 roku?

Surowce są ciekawą formą inwestycji, która przeważnie inaczej się zmienia niż produkty finansowe czy akcje. Rozwiązanie to jest jednym z najbezpieczniejszych form inwestycji, za sprawą powtarzalności cyklów ich wartości. W 2023 roku prognozuje się lekki spadek wartości większości surowców, jednak daleko mu będzie do stanu sprzed pandemii. Wiele zależy od tego, jak długo potrwa wojna na Ukrainie oraz jak mocno uderzą w Rosję nałożone sankcje.

Na początku  2023 roku wszystkie najważniejsze surowce staniały o kilkadziesiąt procent. Eksperci nie są jednak w stanie stwierdzić, jak długo utrzyma się ten stan rzeczy i jak wpłynie on na inflację. W dobie niezwykle napiętej sytuacji geopolitycznej nie sposób przewidzieć, kiedy ceny surowców naturalnych ponownie pójdą w górę. Przez ostatnie 50 lat ich ceny ukazywały stałe zależności. Osobom zainteresowanym inwestycjom w nie, poleca się dokładne przeanalizowanie wahania cen surowców na przestrzeni ostatnich 50 lat, ponieważ istnieje szansa, że obecnie zachowają się podobnie.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku funduszy inwestycyjnych w 2023 roku?

Do 2021 roku rynek funduszy inwestycyjnych posiadał rekordowe zyski. W 2022 roku prognozy jednak się potwierdziły i jedynie co 7 fundusz był w stanie odnotować zysk. Napięta sytuacja na strefie geopolitycznej, gwałtowny wzrost inflacji, atak Rosji na Ukrainę i zmiany w łańcuchu dostaw dały się we znaki na całym rynku. Na jakie fundusze warto postawić w 2023 roku?

Na tle pozostałych giełd, mocno wyróżnia się Investor Turcja, która w ostatnim roku uzyskała zysk na poziomie 108%. Wynik ten dobrze wróży na najbliższe miesiące, plasując giełdę na bardzo atrakcyjnej pozycji. Przez ostatni rok duże zyski wypracowały także fundusze typu short, oparte na instrumencie bazowym WIG20. W 2022 roku indeks ten stracił 21%, a fundusze rodzaju short wypracowały zysk między 14,2 a 19,5%.

Ciekawą możliwością inwestowania w 2023 roku są fundusze rynku surowców, które w ostatnim czasie odnotowują znaczne wzrosty. Wyjątkiem jest złoto, które w ubiegłym roku zawiodło wszystkich swoich inwestorów.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku ubezpieczeniowym w 2023 roku?

Na rynku ubezpieczeniowym w ostatnich latach można zaobserwować znacznie wyższą tolerancję ryzyka zespołu zarządzającego. Skutkuje to wyższą możliwością zrealizowania scenariuszy szkodowych. Czym aktualnie kieruje się rynek ubezpieczeń oraz jakie trendy będą utrzymywały się w przyszłości?

 • Coraz większy nacisk na bezpieczeństwo i zabezpieczenie danych.
 • Ryzyko utraty statusu lub spadek wartości firmy.
 • Zbiorowe pozwy w sprawie papierów wartościowych.
 • Podobnie jak w całej gospodarce światowej – znaczne spowolnienie.
 • Udział w finansowaniu spraw sądowych.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku start-upów w 2023 roku?

Ostatnimi laty głośno było o haśle mówiącym, że 90% start-upów upada w pierwszym roku działalności. Są jednak na rynku pomysły, które mocno wyróżniają się na tle konkurencji. Start-upy mogące odnieść największy sukces, powiązane są z najprężniej rozwijającymi się branżami na rynku.

Jedną z nich jest zdrowa żywność oraz ekologia, na które w ostatnim czasie jest bardzo duży nacisk. Powstaje obecnie ciekawy projekt, którego zasada działania opiera się na stworzeniu marketplace ze zdrową i ekologiczną żywnością. Wspiera on zarówno osoby prywatne chcące odżywiać się zdrowiej, jak i polskich rolników szukających nowych klientów dla swoich produktów.

w co inwestować w 2023

Z pewnością obserwować będziemy projekty wchodzące w eksplorację kosmiczną oraz najbardziej rozwijającą się branżę logistyki. W 2023 roku nie można także zapomnieć o strefie fitness i fizjoterapii.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku technologii w 2023 roku?

Patentowanie oraz wdrażanie nowych technologii do przemysłu, oraz codziennego życia, jest podstawowym elementem rozwoju gospodarczego. Pozwalają one nie tylko znacząco ułatwić codzienne czynności, lecz także lepiej zarządzać dostępnymi aktywami. Od początku XXI wieku największy postęp wykonały komputery, które stały się nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Jakie technologie będą w 2023 roku najczęściej wdrażane?

 • Mechanizmy cyberbezpieczeństwa oraz szyfrowania – 23%
 • E-Commerce – 9%
 • Stosowanie chmury obliczeniowej – 9%

Nowe technologie będą w pewnym stopniu wymagać zmian w zatrudnieniu, lecz otworzą również wiele nowych możliwości stanowiskowych. Na znaczeniu mocno zyskają profesje specjalistyczne z zakresu IT oraz marketingu sieciowego.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku alternatywnych form inwestowania, takich jak crowdfunding czy inwestycje społecznościowe w 2023 roku?

Crowdfunding na polskim rynku jest dziedziną raczkującą, jednak mimo to widać tworzące się pewne trendy. Widoczny jest zarówno wzrost akcji, jak i inwestowanych w nie kwot. Popularne stało się przekonanie, że w inwestycje społecznościowe inwestują głównie młode osoby. Jest to nieprawdą, ponieważ najnowsze rankingi doskonale pokazują, że zdecydowana większość inwestorów mieści się w przedziale od 36 do 55 lat.

W miarę wzrostu popularności crowdfundingu rosną także kwoty na niego poświęcane. Tylko w rok średnia zainwestowana kwota wzrosła z 4200 do 4700 zł. Obecny limit emisji na portalach crowdfundingowych wynosi 1 mln EUR, jednak z racji zwiększających się wpłat, z czasem zostanie podniesiony do 5 mln EUR.

W 2023 roku coraz bardziej wzrastać będzie świadomość inwestorów oraz portfelowe podejście do wykonywanych transakcji. Oznacza to, że podejście do ryzyka będzie o wiele poważniejsze, a coraz więcej inwestorów będzie korzystać z większej ilości kampanii.

Podsumowując, czasy obecne na rynkach inwestycyjnych są bardzo płynne, co powoduje wysokie skoki większości akcji. Gospodarka światowa w najbliższym czasie odnotuje stałe spowolnienie, co w rezultacie może spowodować recesję. Najbardziej światłe zawody przyszłości związane są z logistyką, dbaniem o zdrowie, a także biotechnologią czy sferami IT. Chcąc zainwestować określony kapitał, istnieje możliwość skorzystania z wielu inwestycji. Warto jednak pamiętać, że w dobie dużych zmian i niestabilności gospodarczej, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowają się dane aktywa w najbliższym czasie.

5/5 - (1 vote)

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021