Rozwód a kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć?

Przeczytasz w ciągu 8 minut

Kredyt hipoteczny, zaciągany zazwyczaj w celu budowy nieruchomości bądź jej kupna, należy do jednych z najpoważniejszych zobowiązań finansowych. Jego spłata stanowi poważne wyzwanie dla małżeństw, bo to im najczęściej jest udzielany. Sytuacja mocno komplikuje się, gdy dochodzi do rozwodu, dlatego warto wiedzieć, co wówczas robić.

Kredyt hipoteczny – najistotniejsze informacje

Przez kredyt hipoteczny rozumie się kredyt bankowy, którego spłata zabezpieczona jest hipoteką, stąd też nazwa zobowiązania. Spłata kredytu hipotecznego następuje średnio po 20-30 latach, a więc jest to zobowiązanie długoterminowe. Jak już zaznaczono na wstępie, najpowszechniejsze są kredyty hipoteczne zaciągane na zakup bądź budowę domu, ale także na kupno mieszkania. Na takie rozwiązanie decydują się zazwyczaj młode małżeństwa, które marzą o założeniu własnej rodziny. Wyróżnia się także inne rodzaje kredytu hipotecznego, takie jak na przykład kredyt hipoteczny konsolidacyjny. Dzięki takiemu zobowiązaniu możliwe staje się połączenie kilku kredytów w jeden. Pozwala to na spłacanie jednej raty co miesiąc zamiast kilku. Dla wielu osób jest to rozwiązanie mniej obciążające finansowo i przede wszystkim psychicznie. Warto mieć świadomość tego, że na całkowity koszt kredytu hipotecznego wpływa bardzo wiele różnego rodzaju czynników. Będą to przede wszystkim:

  • odsetki
  • prowizja dla banku
  • koszty związane z obsługą notarialną
  • ustanowienie hipoteki
  • ubezpieczenia

Spłata kredytu odbywa się zazwyczaj w miesięcznych ratach równych, choć niektórzy decydują się na raty malejące. Warto przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw” i zdecydować się na takie rozwiązanie, które wydaje się nam z różnych względów korzystniejsze.

Czy bank, w którym zaciągnięto kredyt musi wiedzieć o rozwodzie?

Nie ma prawnego obowiązku informowania banku o tym, że doszło do rozwodu. Instytucję finansową interesuje bowiem przede wszystkim to, aby kredyt hipoteczny był spłacany terminowo. W praktyce, poinformowanie banku o rozwodzie może jednak okazać się konieczne. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy małżonkowie nie zamierzają spłacać kredytu wspólnie. W wielu przypadkach, byli małżonkowie wraz z bankiem muszą ustalić nowy, akceptowalny dla obydwu stron sposób spłaty zaciągniętego zobowiązania. Trzeba bowiem mieć na uwadze to, że zaniedbania jednej ze stron umowy, oznaczają automatycznie problem dla drugiej.

Wpływ rozwodu na spłatę kredytu hipotecznego

Spisywanie intercyzy przed ślubem nie jest w Polsce najpopularniejszym rozwiązaniem, gdyż często traktowane jest jako brak zaufania. Tymczasem, statystyki pokazują, że niemal 1/3 małżeństw zakończy się rozwodem. Jeśli nie ustanowimy rozdzielności majątkowej, musimy liczyć się z pewnymi kłopotami, które mogą pojawić się tuż po nim. Tymczasem, jeżeli kredyt hipoteczny został zaciągnięty przez współmałżonków, obie strony w równym stopniu odpowiadają za jego spłatę. Nawet jeśli sąd orzeknie rozwód, dla banku, który udzielił kredytu, nic się nie zmienia. W świetle prawa, byli małżonkowie nadal są odpowiedzialni za spłatę zaciągniętego zobowiązania. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której dokonano w umowie stosownych zapisów. Niekiedy bowiem, w umowie kredytowej dokonuje się zapisu, zgodnie z którym w razie ewentualnego rozwodu, jedno ze współmałżonków odpowiada za spłatę pozostałej części zobowiązania. Nietrudno jednak zgadnąć, że nie jest to popularna opcja. Może być jednak zastosowania jako uzupełnienie intercyzy.

Jak może wyglądać spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Nie wszystkie rozwody przebiegają w pokojowej atmosferze. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zdecydowana większość rozstań nie przebiega spokojnie. Jeżeli jednak emocje wezmą nad nami górę w kwestii spłaty kredytu hipotecznego, możemy mieć nie lada kłopoty. Wydaje się zatem, że należy zachować daleko posunięty rozsądek. Niedopuszczalne są opóźnienia w spłacaniu rat, bo mogą one ściągnąć na nas poważne problemy. Warto zatem przyjrzeć się temu, jak może, zgodnie z prawem, przebiegać spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie.

Wspólna spłata kredytu

Wbrew pozorom, dość często zdarza się, że zmiana warunków umowy kredytowej nie jest konieczna. Byli małżonkowie porozumiewają się bowiem ze sobą w kwestii tego, że zaciągnięte zobowiązanie będą spłacali wspólnie. Mogą wówczas dzielić się zakupioną dzięki kredytowi nieruchomością bądź też zachować ją dla swoich wspólnych dzieci. Trzeba przyznać, że wspólna spłata zobowiązania hipotecznego uchodzi za jedno z najmniej skomplikowanych rozwiązań. Nie wymaga podpisywania żadnych dodatkowych aneksów do umowy. Niestety, jeśli rozwód przebiegł w wyjątkowo nieprzyjemnej atmosferze, wspólna spłata kredytu może być rozwiązaniem nie do zaakceptowania przez każdą ze stron.

Kredyt spłaca jedna osoba

Dość często, byli małżonkowie ustalają ze sobą, że kredyt formalnie spłacało będzie tylko jedno z nich. Takie rozwiązanie wymaga jednak nie tylko zgody współmałżonka, ale również banku. Niezbędne jest zatem spisanie aneksu do umowy kredytu. Aby mogło w ogóle do tego dojść, małżonek, który ma być od tej pory odpowiedzialny za spłatę zobowiązania, musi liczyć się z tym, że bank zbada jego zdolność kredytową. Jeśli okaże się, że zdolność nie jest wystarczająca, instytucja finansowa może zażądać poręczenia lub innego, dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Małżonek spłaca swoją część kredytu

Nierzadko zdarza się, że jedno z małżonków dokonuje jednorazowo spłaty swojej części kredytu, a drugie staje się odpowiedzialne za terminową spłatę reszty zobowiązania. Porozumienie ustne to jednak w takiej sytuacji stanowczo za mało. Jeżeli interesuje nas takie rozwiązanie, powinniśmy podpisać stosowną umowę. Będzie ona stanowiła nasze zabezpieczenie w razie przyszłego, ewentualnego sporu na drodze sądowej. Nierzadko dochodzi zatem do podpisania stosownego aneksu do umowy kredytu hipotecznego.

Spłata zobowiązania wspólnie z innym kredytobiorcą

Po rozwodzie, jedno z małżonków może także zdecydować się na spłatę zobowiązania wspólnie z innym kredytobiorcą. Wydaje się to całkiem dobra opcja dla osób, które chciałyby spłacać kredyt, ale nie posiadają niestety wystarczającej zdolności kredytowej. Jeżeli drugie ze współmałżonków pragnie się uwolnić od konieczności spłaty kredytu, chętnie zgodzi się na to, aby jego obowiązek przejęła inna osoba. Co ciekawe, współkredytobiorcą wcale nie musi być osoba, która jest spokrewniona z jednym ze współmałżonków. Niezbędne jest jednak posiadanie przez nią zdolności kredytowej.

Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

Niestety, byłym małżonkom nie zawsze udaje się dojść do porozumienia w kwestii spłaty wspólnego zobowiązania. Jeżeli jednak został przeprowadzony rozwód a kredyt hipoteczny nie został spłacony, być może trzeba pomyśleć o sprzedaży nieruchomości kredytowanej. Jak najbardziej jest to możliwe, ale kwota uzyskana ze sprzedaży nie zawsze wystarcza do spłaty całego zadłużenia. Nieruchomości mogą bowiem tracić na wartości z różnych, często niezależnych od nas względów. Bywa jednak i tak, że kwota uzyskana ze sprzedaży przewyższa wysokość zadłużenia, choć zdarza się to rzadko. Wówczas byli małżonkowie powinni podzielić się nadwyżką.

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, jak wygląda spłata kredytu hipotecznego, jeżeli rozwód został orzeczony z winy jednego ze współmałżonków. Dla niektórych dość rozczarowujące może być to, że dla banku nie ma to najmniejszego znaczenia. Nie można zatem liczyć na to, że strona winna rozpadowi pożycia zostanie prawnie zmuszona do spłacania kredytu. Byli małżonkowie nadal muszą się ze sobą porozumieć w kwestii spłaty kredytu, choć w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie może być to utrudnione. Warto także mieć świadomość tego, jak wygląda sytuacja związana z kredytem zaciągniętym przed ślubem. Nawet jeżeli w małżeństwie taki kredyt spłacany był wspólnie, po rozwodzie za jego spłatę odpowiada wyłącznie osoba, która go zaciągnęła i podpisała stosowną umowę z bankiem. Druga strona nie musi zatem obawiać się tego, że zostanie zobligowana do dalszego spłacania kredytu hipotecznego.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021