ToggleToggle

Przedawnienie długów — kiedy następuje i na czym polega?

Przedawnienie długów — kiedy następuje i na czym polega?

 

Zgodnie z definicją wskazaną przez Kodeks cywilny, przedawnienie długów daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Co to oznacza w praktyce? Czy na skutek przedawnienia dłużnik przestaje być dłużnikiem? Sprawdźmy.

Wbrew obiegowej opinii przedawnienie długu nie oznacza wcale, że ten został anulowany, a dłużnik z dnia na dzień pozbył się swojego zadłużenia. Przedawnienie daje osobie zadłużonej możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. W praktyce oznacza to, że każdy dług ma określony prawem termin ważności. Choć po jego upływie zadłużenie „nie rozpływa się w powietrzu”, wierzyciel nie może już dochodzić jego spłaty w sądzie.
 

Kiedy następuje przedawnienie?


To, po ilu latach przedawnia się dług, zależy przede wszystkim od jego rodzaju.

Najkrótszy termin przedawnienia, określony przez Kodeks Cywilny wynosi 6 miesięcy. Dotyczy on roszczeń:

 • pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki;
 • o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu, lub podobnego zakładu,
 • przysługującego przewoźnikowi względem innych przewoźników, którzy uczestniczyli w przewozie przesyłki.

 

Roczny termin przedawnienia długów stosuje się w odniesieniu do roszczeń:

 • z tytułu umowy przewozu;
 • zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia stanu rzeczy oraz roszczenia zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów na rzecz;
 • z tytułu umowy najmu lub użyczenia;
 • sprzedawcy wynikających z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej i minimalnej lub wynikowej o dopłatę różnicy ceny, a także roszczenia kupującego o zwrot tej różnicy;
 • z tytułu umowy spedycji.

 

Z dwuletnim terminem przedawnienia długów będziemy mieli do czynienia w przypadku roszczeń:

 • wynikających z umowy o dzieło;
 • wynikających z umowy zlecenia,
 • przysługujących przedsiębiorcom, rzemieślnikom z tytułu dokonanej sprzedaży, a także osobom prowadzącym gospodarstwo rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych;
 • z tytułu mandatów za jazdę bez biletu;
 • z tytułu usług telekomunikacyjnych.
   

Zmiany w prawie


Na skutek zmian w prawie, które weszły w życie w tym roku, podstawowy okres przedawnienia długów uległ skróceniu z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności czy roszczeń z tytułu stosunku pracy) oraz dotyczących świadczeń okresowych (np. płatności czynszu) termin przedawnienia nadal będzie wynosił 3 lata.

Zmianie uległ również sposób kalkulacji okresu przedawnienia. Zgodnie z nowym prawem, ostatnim dniem biegu przedawnienia jest ostatni dzień roku kalendarzowego. Taka zmiana może więc sprawić, że terminy niektórych przedawnień wydłużą się nawet o kilka miesięcy. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć terminów przedawnień krótszych niż dwa lata.
 

Przerwanie biegu przedawnienia


Warto dodać tutaj, że bieg przedawnienia można stosunkowo łatwo (i do tego nie zdając sobie z tego sprawy) przerwać. W jaki sposób?

Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi najczęściej gdy:

 • dłużnik uzna swój dług, np. poprzez jego częściową spłatę lub zawarcie ugody z wierzycielem;
 • wierzyciel złoży do sądu pozew lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;
 • wierzyciel złoży wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Warunkiem takiego ruchu jest posiadanie tytuły egzekucyjnego z klauzulą wykonalności;
 • dojdzie do mediacji.

 

Jeśli dojdzie do przerwania biegu przedawnienia, zaczyna on płynąć od początku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Dowiedz się o...

Dowiedz się o...
21.11.2018

Istnieje wiele różnych form zewnętrznego finansowania. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą skorzystać np. przy zakupie samochodu, z finansowania leasingiem. Co jest jego istotą? Jakie opłaty wiążą się z leasingiem? Na czym on polega?

Dowiedz się o...
18.11.2018

Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy zatrudniającym pracownika jest zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wynagrodzenia. W umowie podpisanej z pracownikiem powinny znaleźć się graniczne terminy wypłaty. Jak pracownik może je wyegzekwować i zawsze na czas otrzymywać pensję?

Dowiedz się o...
15.11.2018

Pomimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych, wykonywanych najczęściej z wykorzystaniem karty płatniczej, nadal Polacy korzystają z bankomatów. Wypłata gotówki z maszyn tego typu nie ogranicza się tylko do wykorzystania w tym celu karty płatniczej. Można wypłacić pieniądze również bez niej. Jak to możliwe?

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog