Kredyt z gwarancją de minimis – co trzeba wiedzieć?

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Czy prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz uzyskać dodatkowe środki na jej rozwój? Jedną z możliwości, z której możesz skorzystać jest kredyt z gwarancją de minimis, którego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Na czym polega gwarancja de minimis? Dlaczego powinieneś zdecydować się na to rozwiązanie? Podpowiadamy poniżej.

Czy BGK udziela kredyty z gwarancją de minimis?

Bank gospodarstwa krajowego inaczej BGK to polski bank państwowy w całości należy do Skarbu Państwa. To jedyny bank, który działa w formie banku państwowego. Pozostałe banki, które funkcjonują w Polsce działają w formie spółek akcyjnych. BGK został powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Do zadań, które realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego należą:

 1. Wsparcie programów samorządowych i rządowych także z udziałem środków z Unii Europejskiej;
 2. To strona współpracująca z Ministerstwem Finansów;
 3. Zajmuje się obsługą zadłużenia zagranicznego;
 4. Obsługuje fundusze zadaniowe;

Czym jest gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis jest formą pomocy w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Nie jest to dotacja ani bezpośrednie przekazanie środków na konto przedsiębiorcy. Udzielenie kredytu z gwarancją de minimis umożliwia kredytobiorcy otrzymanie kredytu na korzystnych warunkach, a także zmniejsza ryzyko kredytowe dla banku. Dzięki gwarancji de minimis przedsiębiorstwo może uzyskać finansowanie na swoje inwestycje i ma szansę na szybszy rozwój. Gwarancja de minimis to także szansa dla małych przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z tego instrumentu jako alternatywy do kredytu bankowego.

W jakim celu udzielane są kredyty z gwarancją de minimis?

Kredyty z gwarancją de minimis to szczególny rodzaj kredytów, służących do finansowania projektów o charakterze innowacyjnym. Celem tego rodzaju finansowania jest wsparcie przedsiębiorstw w ich dążeniu do zwiększenia innowacyjności i wdrożenia nowych technologii. Kredyty z gwarancją de minimis są udzielane na okres od 3 do 5 lat, a maksymalna wysokość kredytu wynosi 500 000 EUR.

 

Na co przedsiębiorca może wykorzystać kredyt z gwarancją de minimis?

Środki z takiego kredytu mogą zostać wykorzystane na różne cele, w tym na inwestycje, zakupy sprzętu, modernizację procesów produkcyjnych, ekspansję na nowe rynki, itp.

Kredyt z gwarancją de minimis może być wykorzystany do sfinansowania inwestycji w infrastrukturę, nowe technologie, zakupy sprzętu lub maszyn, przygotowanie produktów do sprzedaży, rozwijanie nowych produktów, rozszerzanie działalności na nowe rynki, itp.

Kredyt może być również wykorzystany do sfinansowania wszelkich innych kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, na przykład kosztów marketingowych, badań i rozwoju, czy też kosztów kadrowych. Kredyt de minimis może być również wykorzystany do finansowania działań związanych z ochroną środowiska, na przykład inwestycji w odnawialne źródła energii, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami, czy też wprowadzanie nowych technologii proekologicznych.

Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z gwarancją de minimis?

Warunkiem udzielenia takiego kredytu jest spełnienie określonych wymagań.

Po pierwsze, kredytobiorca musi mieć odpowiednią historię kredytową. Musi to być osoba lub firma, która w przeszłości wywiązała się z wszystkich swoich zobowiązań finansowych. Bank będzie sprawdzał wszystkie dotychczasowe kredyty i pożyczki oraz wszelkie inne formy zobowiązań finansowych.

Po drugie, kredytobiorca musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Bank będzie chciał zobaczyć, że będzie miał możliwość odzyskania swoich pieniędzy w przypadku niewykonania zobowiązań finansowych przez kredytobiorcę. Najczęściej jest to nieruchomość lub inny majątek trwały, który może być użyty jako forma zabezpieczenia.

Po trzecie, kredytobiorca musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Bank będzie chciał zobaczyć, że jest w stanie uregulować wszystkie swoje zobowiązania finansowe w przypadku uzyskania kredytu. Bank będzie chciał również zobaczyć, czy kredytobiorca jest w stanie regularnie spłacać raty kredytu.

Jakie dodatkowe warunki musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z gwarancją de minimis?

Oprócz wymienionych warunków powyżej, osoba starająca się o ten kredyt, powinna spełnić dodatkowe warunki:

 1. Firma nie powinna posiadać negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Krajowym lub w bazie BIK (Biura Informacji Gospodarczej);
 2. Wobec firmy nie może być prowadzone postępowanie egzekucyjne i egzekucja;
 3. Firma nie może mieć zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ZUS/KRUS;
 4. Na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o gwarancję de minimis firma nie może mieć wypowiedzianej żadnej umowy kredytowej. Nie powinna mieć także kredytów z przeterminowaną ratą kredytową powyżej 30 dni.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas ubiegania się o kredyt z gwarancją de minimis?

Przedsiębiorca starający się o  uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis, powinien złożyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim, powinien przygotować wniosek kredytowy, w którym musi podać informacje dotyczące firmy, takie jak jej historia, wielkość i strukturę, obecny stan finansowy, planowane cele biznesowe i inne istotne informacje.

Następnie powinien  przedstawić inne dokumenty, takie jak sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata, wyciągi z rachunków bankowych, zestawienie aktywów i pasywów, dokumenty dotyczące wszelkich umów finansowych, które firma ma oraz status prawny firmy. Na tej podstawie bank oceni wiarygodność finansową pożyczkobiorcy i dokona wyceny aktywów firmy, aby określić kwotę kredytu, o jaką można ubiegać się z gwarancją de minimis. Ważne jest również, aby przedstawił wszelkie inne dokumenty, które mogą wpłynąć na decyzję banku o przyznaniu kredytu.

Jaki jest czas oczekiwania na kredyt z gwarancja de minimis?

Firmy, które starają się o kredyt z gwarancją de minimis mogą liczyć na szybką decyzję o przyznaniu pożyczki. Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Nie powinien być za bardzo wydłużony w porównaniu do kredytu z innym rodzajem zabezpieczenia. Czas oczekiwania może zależeć od liczby wniosków, które są składane w danym czasie. W optymistycznym czasie kredytobiorca może otrzymać taki kredyt nawet w ciągu kilku dni.

Jakie korzyści daje skorzystanie z kredytu z gwarancją de minimis?

Kredyty z gwarancją de minimis to rodzaj kredytu dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw, który jest udzielany w ramach wsparcia rządowego. Gwarancja ta ma na celu pomóc przedsiębiorcom w uzyskaniu dostępu do finansowania, które pomoże im w rozwoju biznesu.Korzyści związane z kredytem z gwarancją de minimis są następujące:

 1. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do wyższych poziomów finansowania niż zazwyczaj oferowane przez tradycyjne instytucje finansowe;
 2. Mogą uzyskać niższy poziom oprocentowania niż zazwyczaj oferowane przez banki;
 3. Przedsiębiorcy mogą liczyć na szybszą realizację projektów, ponieważ procedura aplikacyjna jest mniej skomplikowana i uproszczona;
 4. Gwarancja de minimis pozwala na uzyskanie większego poziomu finansowania bez potrzeby wykazywania wysokiego poziomu zabezpieczenia;
 5. Gwarancja ta może zmniejszyć ryzyko związane z kredytem dla przedsiębiorców, ponieważ banki są zobowiązane do zwrotu kredytu w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy.

Kredyt z gwarancją de minimis daje przedsiębiorcom szansę na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą wykorzystać do rozwoju biznesu. To świetny sposób na pozyskanie finansowania bez ryzyka dla kredytobiorcy.

Jak dzieleni są przedsiębiorcy mogący ubiegać się o kredyt de minimis?

Przedsiębiorstwa mogące ubiegać się o kredyt de minimis są dzieleni na trzy grupy:

 1. Mikroprzedsiębiorcy to przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż dziesięciu pracowników. Ich roczny obrót nie przekracza 2 mln EUR.
 2. Małe przedsiębiorstwa to firmy, które zatrudniają mniej niż pięćdziesięciu pracowników. Ich roczny bilans nie przekracza 10 mln EUR.
 3. Średnie przedsiębiorstwa to firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników. Ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR
Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021