Ile może trwać ściąganie długu przez komornika?

Przeczytasz w ciągu 8 minut

Egzekucja długu zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, chociaż zdarzają się sytuacje, w których proces ten ciągnie się nawet latami. Wszystko uzależnione jest o takich czynników, jak: rodzaj majątku, kwota zadłużenia, a także forma egzekucji zadłużenia. Komornik sądowy posiada dużo szerszy zakres uprawnień niż windykator, ponieważ może zająć majątek dłużnika – co pozwala na skuteczne odzyskanie długu.

Czym jest windykacja długu?

Windykacja to proces polegający na odzyskiwaniu należności, którą dłużnik zobowiązany jest zwrócić wierzycielowi. Proces taki wdrażany jest przez wierzyciela po upływie określonego w umowie terminu płatności. Wierzyciel nie musi czekać, aby rozpocząć windykację – może zająć się tym już pierwszego dnia po przekroczeniu wyznaczonego terminu. Wiele osób nie ma tej świadomości, przez co błędnie uważa się, że windykacja to proces skupiający się wyłącznie na zadłużeniach niespłacanych przez długi okres. Z każdym rokiem długi Polaków stają się coraz większe, dlatego coraz więcej placówek decyduje się na szybkie wszczęcie odpowiednich działań dotyczących dłużników. Obecnie wierzyciele decydują się na szybkie wdrażanie procesów windykacyjnych, co może mieć pozytywny wpływ na sytuację osoby zadłużonej. Jeśli dłużnik będzie otwarty na negocjacje, to wówczas poniesie mniejsze koszty związane z całym procesem odzyskiwania długu. Współpraca dłużnika z wierzycielem to kluczowy element, pozwalający jak najszybciej dojść do porozumienia w związku z problemem zadłużenia.

Jakie są etapy windykacji?

Kiedy ściąganiem długów zajmuje się firma windykacyjna cały proces można podzielić na dwa etapy, takie jak:

  • Windykacja wstępna, inaczej zwana polubowną. Na tym etapie przedstawiciel firmy windykacyjnej, lub sam wierzyciel, próbuje skontaktować się z osobą zadłużona. Kontakt taki może nastąpić poprzez: sms, wezwanie do zapłaty lub rozmowę telefoniczną. Po nieudanej próbie kontaktu z dłużnikiem rozmawiał będzie próbował windykator terenowy.
  • Postępowanie sądowo-egzekucyjne. Jeśli próba polubownego rozstrzygnięcia problemu nie przyniesie efektów dochodzi do tak zwanej windykacji twardej. Etap ten jest dużo trudniejszy i bardziej kosztowny dla dłużnika, ponieważ wierzyciel sięga po pomoc organów prawa.

Jak wszcząć egzekwowanie długu przez komornika?

Egzekwowanie długu może odbywać się zarówno przy pomocy windykacji, jak i poprzez komornika. Egzekwowanie długów przez komornika sądowego zawsze odbywa się na wniosek wierzyciela, który zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  • Złożenie odpowiedniego wniosku. Na stronach internetowych komorników umieszczone są wszelkie niezbędne formularze, w których należy wskazać m.in. takie informacje, jak: dane dłużnika, dane wierzyciela, wysokość należności pieniężnej, a także składniki majątkowe dłużnika – z których ma zostać poprowadzona egzekucja.
  • Dołączenie do wniosku tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy jest to tytuł egzekucyjny, który może dotyczyć np. wyroku lub nakazu zapłaty. Jest on zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd i stanowi podstawę egzekucji.

W sytuacji, gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika, z którego mogłyby zostać egzekwowane długi, może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku osoby zadłużonej. W takiej sytuacji komornik zobowiązany jest ustalić czy dłużnik podejmuje obecnie pracę, lub czy posiada otwarte rachunki bankowe.

Ile czasu ma komornik, aby wszcząć egzekucję i jak długo może ją prowadzić?

Jeśli chcemy poznać odpowiedź na pytanie dotyczące tego ile czasu trwa wszczęcie egzekucji komorniczej, to przede wszystkim powinniśmy być świadomi tego, że postępowanie prowadzone z zamiarem zajęcia majątku osoby zadłużonej nie jest etapem początkowym, a końcowym. Proces ten rozpoczyna się od przeprowadzenia egzekucji sądowej, której wynikiem jest wydanie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Otrzymanie tytułu egzekucyjnego nie oznacza jednak automatycznego podjęcia działań przez komornika. Po uzyskaniu takiego tytułu wierzyciel zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji – z tego względu czas trwania dalszych działań uzależniony jest głównie od wierzyciela. Egzekucja komornicza teoretycznie powinna zostać przeprowadzona do momentu, w którym roszczenia wierzyciela zostaną zaspokojone. W praktyce wygląda to natomiast nieco inaczej, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągnąć należności. W takiej sytuacji wysyła on pismo do wierzyciela o bezskuteczności zajęcia. Po otrzymaniu pisma wierzyciel ma tydzień, aby dostarczyć właściwy wniosek zawierający inne sposoby egzekucji. Jeśli wierzyciel nie zdecyduje się na przedstawienie wniosku, lub zapomni o jego przedstawieniu, postępowanie zostaje umorzone.

Zajęcie i licytacja majątku dłużnika

Komornik prowadzi egzekucję na podstawie wskazanych przez wierzyciela składników majątku. Składnikami tymi mogą być: nieruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia i emerytury, a także rachunki bankowe. Gdy wierzyciel wskaże majątek dłużnika, lub komornik ustali go we własnym zakresie, następuje jego zajęcie. Sposób zajęcia zależy od rodzaju składników majątku:

  • Ruchomości – komornik dokonuje ich zajęcia podczas czynności wykonywanych poza kancelarią.
  • Wynagrodzenie lub emerytura – zajęcie następuje poprzez wysłanie pisma do pracodawcy lub organu zajmującego się wypłatą świadczenia.
  • Rachunek bankowy – komornik sądowy zajmuje rachunek bankowy poprzez wysłanie pisma do banku prowadzącego konto dłużnika.

O sytuacji, w której następuje zajęcie danego składnika majątku, poinformowany zostaje zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Jeżeli egzekucja zostanie przeprowadzona w skuteczny sposób wierzyciel dostanie pieniądze na swój rachunek bankowy, a gdy egzekucja okaże się nieskuteczna tytuł egzekucyjny zostanie zwrócony wierzycielowi – wraz z informacją o wyniku przeprowadzonej egzekucji.

Jak długo trwa windykacja miękka?

Jeśli decydujesz się na egzekwowanie długu z pomocą windykacji, to pierwszym etapem jest tak zwana windykacja miękka. To, jak długo będzie trwał ten etap, zależy głównie od osoby zadłużonej i jej możliwości finansowych. Firmy windykacyjne skupiają się na tym, aby pomóc osobom zadłużonym, z tego względu windykator może ustalić niewielkie raty – których spłata może zająć nawet kilka lat. Im szybciej dłużnik dokona spłaty należności, tym lepiej dla niego. Koniec spłaty wiąże się przede wszystkim z usunięciem danych osoby zadłużonej z biur informacji gospodarczych. W Polsce funkcjonuje obecnie kilka biur informacji gospodarczej, takich jak np.: KRD, BIG, BIK, czy też ERIF. Minimalna kwota długu, która uprawnia wierzyciela do tego, aby dane dłużnika zostały udostępnione w bazie, wynosi 200 złotych dla osoby prywatnej oraz 500 złotych dla przedsiębiorców. Wynika z tego zatem, że wystarczy nawet jedna, nieuregulowana na czas rata – np. za media, alimenty lub czynsz, aby znaleźć się w takiej bazie. Konsekwencje takiego działania mogą być duże, ponieważ wówczas następuje obniżenie, a nawet utrata, zdolności kredytowej.

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Długość trwania postępowania sądowego uzależniona jest głównie od tego ile spraw ma obecnie do rozpatrzenia dana placówka sądowa. Samo oczekiwanie na to, aż postępowanie zostanie wszczęte może potrwać nawet do kilku miesięcy, a na wyrok i wydanie niezbędnego do egzekucji nakazu zapłaty wierzyciel będzie musiał czekać kolejne kilka miesięcy. Osoba zadłużona ma dwa tygodnie na to, aby wnieść sprzeciw – może dokonać tego kiedy wydany zostanie nakaz zapłaty. Jeżeli dłużnik nie podejmie się takiego kroku wówczas nakaz staje się prawomocny, a wierzyciel wnosi do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – na którą czeka się około 3 tygodni. Jeżeli natomiast osoba zadłużona zdecyduje się na wniesie sprzeciwu sprawa zostaje kontynuowana według przepisów ogólnych. Kiedy kolejny wyrok będzie wskazywał na obowiązek zapłaty, a dłużnik w dalszym ciągu nie będzie zgadzał się z decyzją sądu, wówczas sprawa znajdzie finał w sądzie drugiej instancji.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021