Co należy wiedzieć o cesji kredytu hipotecznego?

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe przewidziane na wiele długich lat – często nawet na 20. Oczywiście, przy tak długim okresie kredytowania przydarzyć się może wiele sytuacji, które trudno przewidzieć, a  jedną z nich jest rozwód, będący częstą przyczyną cesji kredytu hipotecznego.

Czym jest cesja kredytu hipotecznego?

Problem ze spłatą kredytu hipotecznego, na przykład w wyniku rozwodu, nie jest nowym zagadnieniem – każdego roku z sytuacją taką zmaga się wiele osób w całym naszym kraju. Co w takiej sytuacji? Na szczęście załamanie się procesu spłaty, pozew ze strony banku i komornik “na głowie” to nie jedyny sposób, na jaki może skończyć się omawiana sytuacja. Pewnym ratunkiem jest bowiem cesja kredytu hipotecznego.

Pojęcie “cesja” można rozumieć jako dobrowolne uwolnienie praw i obowiązków wynikających z danego tytułu – w naszym przypadku z tytułu umowy o kredyt hipoteczny – i przeniesienie ich na stronę trzecią. W przypadku kredytów hipotecznych oznacza to w skrócie, że osoba, która podpisała z bankiem umowę o świadczenie takiej usługi, może przenieść zobowiązanie na inną osobę (która oczywiście musi wyrazić na to zgodę, a także spełnić szereg kilka warunków).

Po podpisaniu umowy przez wszystkie trzy strony (bank, dotychczasowego kredytobiorcę i osobę przejmującą zobowiązanie) wszelkie zobowiązania dotyczące kredytu przechodzą na cesjonariusza – czyli właśnie osobę przejmującą zobowiązanie. Od tej pory to ona zobowiązana będzie do dalszego opłacania rat kredytu hipotecznego – i w przypadku opóźnień, czy braku płatności, to wobec niej mogą zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

Co należy zrobić, aby uzyskać cesję kredytu hipotecznego?

Choć cesja kredytu hipotecznego może być wybawieniem dla osoby, która nie radzi sobie z jego spłatą, z przyczyn oczywistych nie jest ona wcale łatwa do uzyskania. Po pierwsze bowiem – osoba przejmująca zobowiązanie musi wyrazić pisemną chęć zostania cesjonariuszem. Nietrudno zaś wyobrazić sobie, że przekonanie kogoś do przejęcia do przejęcia na siebie całości zobowiązania wartego potencjalnie kilkaset tysięcy złotych nie będzie łatwe.

Po drugie – potencjalny cesjonariusz zostanie najpierw dokładnie zweryfikowany przez bank pod kątem jego wypłacalności oraz zdolności kredytowej. Cesjonariuszem może bowiem zostać tylko ta osoba, dla której spłata pozostałej części kredytu hipotecznego nie będzie stanowiła problemu. Nie zostanie nim zatem osoba, która sama zadłużona jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych, lub osiąga dochód niższy, niż wysokość comiesięcznej raty kredytu.

Na szczęście, ponieważ cesja kredytu hipotecznego zawierana jest przede wszystkim w wyjątkowych sytuacjach, istnieją banki, które nawet w przypadku odmownej decyzji co do danego cesjonariusza wyciągną do klienta pomocną dłoń. Niektóre instytucje finansowe akceptują bowiem niską wiarygodność kredytową nowego kredytobiorcy, jeśli zgodzi się on na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, na przykład w postaci hipoteki innej nieruchomości. Możliwe jest także dołączenie do cesji członka rodziny (np. brata, siostry, rodzica) nowego kredytobiorcy – zostaje on wówczas współkredytobiorcą danego zobowiązania.

Kiedy warto zdecydować się na cesję kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego to rozwiązanie, które może okazać się niezwykle korzystne w kilku różnych sytuacjach. Pierwszym powodem – a jednocześnie tym, z którego najczęściej zawierana jest cesja –  jest rozwód małżeństwa, które zdecydowało się na wspólne spłacanie rat kredytu hipotecznego. W sytuacji bowiem, gdy jedna ze stron związku nie mieszka już w danej nieruchomości, za niesprawiedliwą może uznać sytuację, kiedy to jest zmuszana do dokonywania dalszych wpłat na poczet tego kredytu. Rozwodnik, który utracił prawo do mieszkania w wyniku decyzji sądu podczas stosownej rozprawy jak najbardziej ma prawo skorzystać z cesji kredyt hipotecznego. Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku pozwoli mu także w szybszym tempie skorzystać z innego kredyt hipotecznego na zakup nowej nieruchomości, co uniemożliwiałby mu przecież aktywny już kredyt tego typu.

Jak przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Należy podkreślić, że cesja kredytu hipotecznego jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zgadzają się na nie wszystkie strony danego zobowiązania. Pozytywną opinię w danej sprawie musi też wyrazić bank.

W pierwszej kolejności należy więc upewnić się, że rzeczywiście wszystkie strony zainteresowane są cesją. Jeśli drugi kredytobiorca zdecydowany jest na skorzystanie z takiego rozwiązania – odpowiedni wniosek można złożyć do banku. Jego pozytywne rozpatrzenie nie jest gwarantowane, niemniej jednak w uzyskaniu satysfakcjonującej decyzji bardzo pomoże regularność i terminowość w spłacaniu dotychczasowych rat.

Po sprawdzeniu przez bank tożsamości i wypłacalności cesjonariusza należy ustalić i zweryfikować warunki aneksu do dotychczasowej umowy kredytowania. W dokumencie tym znajdą się informacje dotyczące m.in pozostałej do spłaty liczby rat i kwoty kredytu – jeśli nie satysfakcjonują one którejś ze stron, często możliwa jest negocjacja nowych warunków kredytowania. 

Jakie dokumenty są niezbędne, aby cesja kredytu hipotecznego była możliwa?

Podpisanie cesji kredytu hipotecznego jest bardzo poważną procedurą, dlatego też wszelkie osoby, które do niej przystępują, powinny posiadać odpowiednie dokumenty. Każdy z banków nieco inaczej definiuje warunki dotyczące tego, jakie konkretnie dokumenty należy przedstawić. Najczęściej jednak są to:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość osób starających się o uzyskanie cesji
  • aktualna umowa kredytowa
  • komplet dokumentów dotyczących nieruchomości – między innymi akt notarialny, umowa deweloperska, lub też odpis z księgi wieczystej.
  • dokumenty potwierdzające wypłacalność osoby starającej się zostać cesjonariuszem – np. wyciąg z rachunku bankowego, czy też umowa o pracę.

Dopiero po przedstawieniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów bank rozważy przyznanie danemu klientowi cesji jego zobowiązania hipotecznego

Ile kosztuje uzyskanie cesji kredytu hipotecznego?

Warto wiedzieć o tym, że cesja kredytu hipotecznego praktycznie nigdy nie jest udzielana przez bank za darmo. Zazwyczaj należy bowiem liczyć się z dodatkowymi kosztami rzędu kilkuset złotych. Opłaty te pobierane są między innymi z tytułu rozpatrzenia wniosku w związku ze zmianą dotychczasowego kredytobiorcy, a także sporządzenia aneksu do umowy o kredyt. Warto jednak wiedzieć, że każdy bank może samodzielnie ustalić, jak duże opłaty pobrane zostaną za tę usługę. Nie powinny one jednak łącznie wynieść więcej, niż 500 do 600 złotych.

Cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o dość specyficznej sytuacji, jaką jest cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość.

Kredyt hipoteczny zawieramy na bardzo długi okres czasu, niemniej jednak zdarzyć się może tak, iż zdecydujemy się sprzedać zakupioną przez nas za jego pomocą nieruchomość Zdarzyć się tak może np. gdy planujemy przeprowadzkę do innego miasta z powodów biznesowych, lub gdy liczba członków naszej rodziny powiększyła się na tyle, że komfortowe życie w dotychczasowym lokum jest niemożliwe. Co można zrobić w takiej sytuacji? W takim przypadku skorzystać można z rozwiązania, jakim jest przeniesienie hipoteki na nieruchomość, którą zamierzamy kupić.  Będzie to jednak wymagało ponownego sprawdzenia naszej wypłacalności. Bank będzie musiał także ustalić wartość hipoteki, która stać się ma nowym zabezpieczeniem kredytu.

Co za tym idzie – wniosek ten nie zawsze zostanie rozpatrzony pozytywnie. Poza zdolnością kredytową i wypłacalnością ważne jest między innymi to, by wartość nowej hipoteki była nie mniejsza, niż wartość tej, do której aktualnie przypisane jest obciążenie. Ponadto nowe mieszkanie lub dom nie może być obciążony żadnym kredytem ani pożyczką. Do wniosku o przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość dołączyć należy komplet dokumentów – odpis z księgi wieczystej, wycenę dokonaną przez profesjonalistę, potwierdzenie stanu prawnego lokalu oraz umowę przedwstępną zakupu. Liczyć się należy także z dodatkowymi kosztami.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021