Zwrot ubezpieczenia kredytu – kiedy przysługuje, ile się czeka i jak go obliczyć?

Przeczytasz w ciągu 7 minut

Ubezpieczenie kredytu niesie ze sobą wiele zalet. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zagwarantować sobie spokój w przypadku nieprzychylnych okoliczności losu. Ubezpieczenie kredytu z założenia jest zabezpieczeniem dla interesów zarówno kredytobiorcy, jak i banku. Nierzadko jest także konieczne, gdy chcemy skorzystać z oferty promocyjnej kredytu. Warto jednak pamiętać, że jest to dodatkowy comiesięczny koszt. Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Zobacz, kiedy taka opcja jest możliwa i komu przysługuje. 

Kiedy można starać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Zanim przejdziemy do kwestii zwrotu ubezpieczenia kredytu, warto w ogóle dowiedzieć się, dlaczego banki wymagają takiej formy zabezpieczenia. Z perspektywy kredytodawcy ubezpieczenie kredytu jest dodatkową gwarancją, które może być alternatywą dla np. weksla, czy poręczenia. Dzięki ubezpieczeniu kredytu bank zyskuje pewność, że nie straci pożyczonych pieniędzy, nawet jeśli kredytobiorca straci możliwość spłaty zobowiązania. Z kolei dla kredytobiorcy polisa jest zabezpieczeniem w postaci płatnej ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – na przykład utraty pracy, wypadku, czy choroby, która uniemożliwi pracę zarobkową. 

Zwrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje, ile się czeka i jak go obliczyć1

Są jednak sytuacje, w których można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu. Pierwszą okolicznością jest przedterminowa spłata zobowiązania, lub też dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie obsługiwania zadłużenia. Jeśli składka za ubezpieczenie została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania podczas zawierania umowy, to możesz się ubiegać o zwrot za niewykorzystany okres ochrony. Taką możliwość zapewnia artykuł 813 Kodeksu Cywilnego, który brzmi: Art. 813. § 1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku składki, która była pobierana w systemie miesięcznym, również masz prawo do zwrotu. Obowiązkiem banku jest dokonanie odpowiedniego rozliczenia. Wniosek o zwrot musisz skierować do banku, a nie do ubezpieczyciela. To bardzo ważna kwestia. Kredytodawca jest natomiast zobowiązany do przelania niewykorzystanych (a pobranych) środków na konto klienta lub na rachunek kredytowy, co zmniejsza saldo zadłużenia.

Warto przy tym pamiętać, że zakup polisy zazwyczaj nie jest obowiązkowy. Natomiast rezygnacja z ubezpieczenia może nastąpić w dowolnym momencie i różnych okolicznościach – nawet w sytuacji wypowiedzenia kredytu przez bank. Warto jednak taką decyzję przedyskutować z doradcą oraz przekalkulować, czy takie rozwiązanie faktycznie jest najkorzystniejszą opcją.

Czy po wcześniejszej spłacie kredytu ubezpieczenie jest zwracane?

Za ubezpieczenie kredytu często płaci się z góry. Jak ma się w takim przypadku wcześniejsza spłata kredytu do ubezpieczenia? Czy można ubiegać się o zwrot? Jak najbardziej. Przy wcześniejszej spłacie zobowiązania nie tracisz bezpowrotnie pieniędzy z ubezpieczenia. Zwrot środków wręcz Ci się należy. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to jeden szybki przelew, ale nierzadko cały proces, o który musisz zadbać samodzielnie.

Jeśli spłacisz zobowiązanie w całości przed początkowo ustalonym terminem, to przysługuje Ci zwrot ubezpieczenia kredytu. Podstawą prawną do tego jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Stanowi on, że jeśli kredytobiorca spłaci całość zobowiązania przed terminem określonym w umowie, to jego  koszt powinien ulec obniżeniu o wydatki dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Co ważne, artykuł ten odnosi się do wszystkich kosztów kredytowych, czyli nie tylko ubezpieczenia, ale także prowizji, lub innych wydatków rozłożonych w czasie. Zwrot za ubezpieczenie kredytu jest więc regulowany prawnie i przysługuje kredytobiorcy, który wcześniej spłacił zobowiązanie. 

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jak już wiesz, przy wcześniejszej spłacie zobowiązania przysługuje Ci zwrot ubezpieczenia kredytu. Jak go jednak obliczyć? Możesz skorzystać ze specjalnego kalkulatora online, który umożliwi Ci ustalenie  wysokości kwoty, którą otrzymasz z banku, jeśli złożysz wniosek w tej sprawie.

Co ważne, ubiegając się o zwrot ubezpieczenia kredytu, możesz otrzymać nawet całą składkę ubezpieczeniową. Warunkiem jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia kredytu w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli jednak wypowiedzenie złożysz po upływie 30 dni, to bank zwróci Ci już tylko część składki, wyliczonej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochronnego. 

Zwrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje, ile się czeka i jak go obliczyć2

źródło: https://splatakredytow.pl/zwrot-ubezpieczenia-kredytu-najwazniejsze-informacje/

Szczegółowy sposób obliczania kwoty niewykorzystanej składki można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytu. Co ważne, według art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności towarzystwa. Jeśli jednak stosunek ubezpieczenia wygaśnie przed upływem czasu, na jaki została zawarta umowa, to ubezpieczającemu będzie przysługiwać zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony. Kwotę tę oblicza się proporcjonalnie do czasu, przez który nie będziesz korzystać w praktyce z polisy.

Jak napisać wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jak już wiesz, wiele jest sytuacji, w których możesz ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu. Aby jednak zainicjować taki proces, musisz przygotować odpowiedni wniosek do banku. Powinny znaleźć się w nim dane identyfikujące Cię, jako kredytobiorcę, seria i numer polisy oraz numer umowy kredytowej. Ponadto warto umieścić numer rachunku, na który zrealizowany ma być zwrot składki ubezpieczeniowej. Niektóre banki ułatwiają sprawę swoim klientom i udostępniają na stronie internetowej gotowe do pobrania wniosku. Pamiętaj przy tym, że roszczenie o zwrot ubezpieczenia kredytu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat. Jak powinien wyglądać wniosek, jeśli bank nie umieścił formatki na swojej stronie?

Przede wszystkim we wniosku trzeba ująć informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania klienta, jak i również polisy, czyli: 

  • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, PESEL),
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, 
  • dyspozycje co do powstałej po rezygnacji z ubezpieczenia nadpłaty (np. prośbę o zwrot środków na podany rachunek bankowy),
  • dane banku.

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia możesz więc napisać samodzielnie, lub też skorzystać z gotowych wzorów, które znajdziesz w internecie. Pamiętaj, że wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu należy przedłożyć pisemnie w banku.

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

Kluczową kwestią dla kredytobiorców jest czas, jaki trzeba czekać na zwrot ubezpieczenia kredytu. Ile zajmuje zwrot środków? W zależności od banku procedury, a w związku z tym czas oczekiwania, mogą się od siebie różnić. Ile czeka się na zwrot ubezpieczenia kredytu?  

Czas oczekiwania uzależniony jest między innymi od ustalonej w umowie formy wypłacenia środków i okresu wypowiedzenia. Przy krótkim okresie wypowiedzenia, czas oczekiwania na zwrot środków będzie znacznie krótszy. W takim przypadku umowa zakończy się szybko, a po tym nastąpi zwrot składek. Szczegółowe informacje na temat tego, jak długo czeka się na zwrot ubezpieczenia kredytu, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia firmy ubezpieczeniowej, z której usług korzystasz. Ponadto wiele zależy od tego, w jakiej formie bank będzie wypłacał Ci zwrot ubezpieczenia – w przypadku przelewu na konto warto doliczyć 2-3 dni robocze.  

Kolejną kwestią, która ma wpływ na czas oczekiwania, jest to, czy zwrot jest dokonywany na konto klienta po wcześniejszej spłacie zobowiązania, czy też spowoduje pomniejszenie pozostałej kwoty pożyczki do spłaty o sumę niewykorzystanych składek. Najczęściej zwrot środków dokonywany jest w terminie od 14 do 30 dni od dni otrzymania przez bank wypowiedzenia umowy lub od dnia wcześniejszego zakończenia ochrony. 

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021