Przerejestrowanie auta – jakie są koszty i co warto wiedzieć?

Przeczytasz w ciągu 9 minut

Ogromna rzesza Polaków co roku decyduje się na zakup samochodu używanego. Zazwyczaj taki ruch jest podyktowany chęcią oszczędności, ponieważ nie da się ukryć, że pojazdy nowe są po prostu bardzo drogie. Należy jednak pamiętać, że zakup używanego samochodu zawsze wiązał się będzie z koniecznością zgłoszenia tego faktu i dokonania przerejestrowania pojazdu. Wobec tego ile kosztuje przerejestrowanie auta? Jaki jest koszt rejestracji auta z Niemiec czy Holandii? W jakie dokumenty zależy się zaopatrzyć? Wszystkie te informacje znaleźć można poniżej.

Przerejestrowanie auta zarejestrowanego w Polsce – wymagane dokumenty

Zanim przejdziemy do tego, ile kosztuje przerejestrowanie auta, warto pochylić się nad tym, jak właściwie tej czynności dokonać. Na szczęście nie jest to szczególnie skomplikowane (przynajmniej w przypadku pojazdu, który był już zarejestrowany w Polsce).

Na przerejestrowanie pojazdu mamy 30 dni od daty wejścia w jego posiadanie, a więc nie musimy się z dokonaniem niezbędnych formalności szczególnie spieszyć.

Żeby przerejestrować pojazd, powinniśmy wybrać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla naszego miejsca zamieszkania Urzędu Miasta bądź Starostwa Powiatowego.

Zabrać ze sobą powinniśmy następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości
 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne
 • poprawnie wypełniony wniosek o przerejestrowanie
 • potwierdzenie ubezpieczenia OC.

Poprzez dokument tożsamości rozumie się zarówno dowód osobisty, jak i paszport.

Dowodem własności pojazdu będzie w większości przypadków umowa kupna-sprzedaży, ale może to także być na przykład umowa darowizny – wszystko zależy tutaj od tego, w jaki sposób weszliśmy w jego posiadanie.

Co ważne, dowód rejestracyjny pojazdu powinien zawierać informację o ważnym przeglądzie technicznym przerejestrowywanego auta.

Dotychczasowych tablic rejestracyjnych nie musimy zabierać ze sobą, jeśli dotychczasowy właściciel zarejestrował wcześniej pojazd na terenie tego samego pojazdu i nie zależy nam na zmianie tablic na nowe.

Przerejestrowanie auta zarejestrowanego w Polsce ile kosztuje?

Na szczęście przerejestrowanie auta, które wcześniej było zarejestrowane w naszym kraju nie jest czymś szczególnie kosztownym. Na ostateczny koszt składa się wiele pomniejszych opłat. Są to:

 • nowe tablice rejestracyjne (80 złotych)
 • dowód rejestracyjny (54 złote)
 • pozwolenie czasowe (13,50 złotych)
 • nalepka legalizacyjna (12,50 złotych)
 • nalepka kontrolna (18,50 złotych)
 • opłata ewidencyjna (2 złote).

Koszt przerejestrowania auta to więc 180,50 złotych. Jeśli nie będzie konieczna wymiana tablic rejestracyjnych, zmniejszy się on do 100,50 złotych. W przypadku, kiedy interesuje nas posiadanie indywidualnych tablic rejestracyjnych (wiąże się to z kosztem 1000 złotych), za całość zapłacimy 1100,50 złotych.

Wspomniane wśród opłat pozwolenie czasowe pozwoli nam cieszyć się możliwością prowadzenia pojazdu już po wyjściu z urzędu, zanim jeszcze otrzymamy właściwy dowód rejestracyjny.

Wielu kierowców ucieszyć może fakt, że Ministerstwo Cyfryzacji i Infrastruktury planuje duże zmiany w drugim kwartale 2020 roku. Nie tylko nie będzie już obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas prowadzenia pojazdów, ale także zniknie konieczność wydawania kart pojazdów i nalepek kontrolnych. Ponadto możliwe będzie pozostawienie na samochodzie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, nawet jeśli pochodzą one z innego powiatu.

Przerejestrowanie auta z Niemiec – koszty

Zakup pojazdu sprowadzonego z Niemiec czy Holandii to wśród Polaków bardzo popularna praktyka już od wielu lat. Niestety, wiąże się to z nieco większą ilością formalności, niż w przypadku przerejestrowywania pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Polsce. Nie jest ich jednak aż tak dużo, aby musieć się tym zanadto zamartwiać.

Na zarejestrowanie zakupionego za granicą auta również mamy 30 dni. Jeśli nie zostało ono już wyrejestrowane, możemy do momentu rejestracji poruszać się nim z wykorzystaniem starych tablic rejestracyjnych.

Poza zgromadzeniem wspomnianych już wcześniej dokumentów niezbędne będzie także przedstawienie zaświadczenia o opłaceniu podatku akcyzowego bądź zwolnieniu z konieczności zapłaty tego podatku. Ponadto wszystkie dokumenty w języku obcym będą musiały zostać wcześniej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Jaki jest koszt rejestracji auta z Niemiec? Niewiele większy od kosztu rejestracji samochodu zarejestrowanego wcześniej w Polsce. Składają się na niego:

 • nowe tablice rejestracyjne (80 złotych)
 • dowód rejestracyjny (54 złote)
 • pozwolenie czasowe (13,50 złotych)
 • nalepka legalizacyjna (12,50 złotych)
 • nalepka kontrolna (18,50 złotych)
 • opłata ewidencyjna (2 złote)
 • karta pojazdu (75 złotych).

Przerejestrowanie auta z Niemiec to wobec tego koszt rzędu 256 złotych. Możemy także zdecydować się na tablice indywidualne, co wiązało się będzie z całkowitym kosztem o wysokości 1176 złotych.

Co jeszcze warto wiedzieć decydując się na zakup auta za granicą? Warto zwrócić uwagę nie tylko na to, do kiedy ważny jest jego przegląd techniczny, ale także kiedy został on wykonany. Trzeba bowiem pamiętać, że w różnych krajach obowiązują różne wymagania odnośnie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych.

Na przykład warto wziąć Niemcy, ponieważ to właśnie od naszych zachodnich sąsiadów wielu Polaków decyduje się co roku sprowadzać pojazdy. W tym kraju przegląd techniczny pojazdu ważny jest nie rok, a dwa lata. Oznacza to, że po na przykład półtora roku od przeglądu w Niemczech wciąż jest on ważny, ale już w Polsce nie będzie uznany. Konieczne będzie dokonanie kolejnego przeglądu, a dopiero potem możliwa będzie rejestracja pojazdu.

Koszt przerejestrowania auta 2021

Co, jeśli chcemy zarejestrować całkiem nowy samochód, który nie był wcześniej rejestrowany nigdzie, ani w Polsce, ani za granicą?

Opłata wynosić będzie dokładnie tyle samo, co w przypadku przerejestrowywania: 180,50 złotych w przypadku zakupu nowego pojazdu na terenie Polski i 256 złotych w przypadku sprowadzenia nowego pojazdu z zagranicy. Alternatywnie kolejno 1100,50 lub 1176 złotych, jeśli zdecydujemy się na indywidualne tablice.

Jeśli kupujemy nowy samochód na terenie Polski, to obowiązek wyrobienia karty pojazdu ciążył będzie na producencie lub importerze, a więc nie poniesiemy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli zaś chodzi o pojazd sprowadzany, to niezależnie od tego, czy jest nowy, czy nie, za wyrobienie karty pojazdu zapłacimy wspomniane już 75 złotych.

Utrata karty pojazdu – co robić?

Jak zostało na początku tego artykułu wymienione, do przerejestrowania używanego pojazdu zarejestrowanego wcześniej na terenie Polski konieczne jest posiadanie jego karty pojazdu. Poprzedni właściciel powinien nam ją przekazać wraz z samochodem. Co jednak, jeśli została ona zgubiona?

Osoba, na którą zarejestrowany jest w danym momencie pojazd powinna udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, a następni wypełnić właściwy wniosek. Wydanie wtórnika karty pojazdu wiąże się z opłatą w wysokości 75 złotych. Nowa karta pojazdu zostanie wydana w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

Karta pojazdu nie jest potrzebna na co dzień, warto wobec tego przechowywać ją nie w samym aucie, a w bezpiecznym miejscu. Unikniemy w ten sposób późniejszych kosztów i straty czasu związanych z wyrabianiem nowej.

Inne opłaty związane z zakupem pojazdu

Warto pamiętać, że zakup pojazdu wiąże się nie tylko z samym kosztem auta, a także opłatami związanymi z jego zarejestrowaniem lub przerejestrowaniem. W wielu przypadkach konieczne będzie także opłacenie odpowiedniego podatku.

Jeśli kupujemy na terenie Polski pojazd używany od osoby prywatnej, obowiązywał nas będzie podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2% wartości rynkowej pojazdu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której wartość pojazdu nie przekracza 1000 złotych.

PCC nie będzie obowiązywało w przypadku zakupu pojazdu od firmy (komisu, dealera) i otrzymania w ramach tej transakcji faktury VAT.

Co w przypadku pojazdów sprowadzanych? Będzie konieczna zapłata wspomnianego już podatku akcyzowego, czyli tak zwanej akcyzy.

Podatek akcyzowy wynosi:

 • 3,1% ceny auta – do pojemności silnika 2000 ccm
 • 18,6% ceny auta – powyżej pojemności silnika 2000 ccm.

Bez jego uiszczenia (o ile pojazd nie jest z tej opłaty zwolniony) niemożliwa będzie rejestracja pojazdu. Wobec tego chociaż sam koszt rejestracji sprowadzanego auta nie jest duży, to bolesny może być wydatek związany z akcyzą.

Rejestracja auta jako zabytek – podatek

Poruszając temat rejestracji pojazdów nie sposób nie wspomnieć o tym, jak wygląda proces rejestracji pojazdu zabytkowego. Tego typu pojazdy łatwo można rozpoznać na drodze nie tylko dzięki zabytkowemu wyglądowi, ale także dzięki charakterystycznym żółtym tablicom rejestracyjnym.

Jakie warunki musi spełnić pojazd, aby móc być zarejestrowany jako zabytkowy? Są one następujące:

 • odpowiedni wiek (minimum 25 lub 30 lat)
 • dobry stan techniczny
 • zaprzestanie produkcji danego modelu minimum 15 lat wcześniej
 • uzyskanie zaświadczenia o uznaniu pojazdu za zabytek.

Pod pojęciem zaświadczenia o uznaniu pojazdu za zabytek kryć się może jeden z kilku dokumentów: kopia decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków, zaświadczenie ujęcia pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub potwierdzenie wpisania samochodu do inwentarza muzealiów.

Poza tym cała procedura działa bardzo podobnie, jak w przypadku zwykłych samochodów. Również musimy się udać do Wydziału Komunikacji właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego wraz ze wszystkimi wymienionymi wcześniej dokumentami.

Jeśli zaś chodzi o koszt rejestracji samochodu zabytkowego, to również jest on bardzo podobny. Jedynym wyjątkiem jest fakt, że za wspomniane charakterystyczne żółte tablice rejestracyjne zapłacimy nie 80 złotych, jak w przypadku zwykłych tablic, a 100 złotych.

Przerejestrowanie auta – podsumowanie

Jak widać, przerejestrowanie auta nie jest ani czasochłonne, ani szczególnie kosztowne. Warto jednak pamiętać o kilku szczegółach, takich jak dopilnowanie, aby zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Dzięki temu cały proces przebiegnie szybko i bezproblemowo.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021