Podatek od wzbogacenia – ile wynosi oraz kto i kiedy musi go zapłacić?

Przeczytasz w ciągu 7 minut

W Polsce istnieje bardzo rozbudowany system podatkowy. Większość osób jest negatywnie nastawiona do tego, aby je płacić, a niektóre z nich budzą szereg pytań. Jednym z takich podatków jest podatek od wzbogacenia. W końcu pracujemy po to, aby polepszyć swój komfort życia oraz pozwolić sobie na przyjemności. Czemu ktoś miałby więc prosić nas o to, abyśmy płacili podatek od tego, że wzbogaciliśmy się w uczciwy sposób? Nowy samochód czy też budowa domu to rzeczy, na które często odkładamy wiele lat. Płacenie pieniędzy Urzędowi Skarbowemu budzi więc sprzeciw w wielu osobach. Warto jednak wiedzieć, na czym polega podatek od wzbogacenia i kiedy należy go zapłacić.

Podatek od wzbogacenia – czym jest?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że „podatek od wzbogacenia się” jest jedynie potocznym określeniem. Według polskiego prawa jest to Podatek od Czynności Cywilnoprawnych, czyli w skrócie PCC oraz Podatek od Spadków i Darowizn. Podatek od Czynności Cywilnoprawnych opłaca transakcje, które nie zostały obciążone podatkiem VAT.

Przykład:

Decydujesz się na kupno samochodu od osoby prywatnej, której ogłoszenie znalazłeś w internecie. Z racji tego, że osoba, która sprzedaje swoje auto, nie jest płatnikiem VAT, a transakcja nie została potwierdzona fakturą, tylko umową cywilnoprawną, musisz opłacić PCC.

Z kolei Podatek od Spaków i Darowizn należy zapłacić w momencie, gdy Twój majątek zwiększy się poprzez otrzymanie spadku lub darowizny od rodziny.

Kto i kiedy musi zapłacić Podatek od Czynności Cywilnoprawnych?

Jak się z pewnością domyślasz, ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których należy zapłacić PCC – nie tylko po kupnie samochodu od osoby prywatnej. Taką opłatę należy uiścić w Urzędzie Skarbowym także gdy:

Dochodzi do sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych. Najprostszym przykładem jest oczywiście sprzedaż auta, gdy to kupujący musi zapłacić podatek. Podczas zamiany to obie strony muszą ponieść koszt PCC.

Zostanie ustanowiona hipoteka. W takiej sytuacji podatek musi zapłacić klient banku, który decyduje się na kredyt hipoteczny na budowę lub zakup nieruchomości.

Zostanie zawarta umowa dożywocia. Podatek od Czynności Cywilnoprawnych musi wtedy zapłacić osoba, która nabywa nieruchomość, która jest obciążona taką umową.

Ustanowi się odpłatne użytkowanie lub odpłatną służebność. Opłacenie podatku będzie leżeć po stronie nabywcy służebności lub użytkownika rzeczy bądź nieruchomości.

Otrzymamy darowiznę. W tym wypadku płaci osoba obdarowywana.

Zawrzemy umowę depozytu nieprawidłowego. Podatek płaci przechowujący.

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić bez wezwania w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od transakcji. Formularz należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Podatek od spadków i darowizn – kiedy trzeba go zapłacić?

Ustawa dotycząca podatku od spadków i darowizn jasno określa sytuacje, w których należy opłacić podatek. Musimy go odprowadzić w takich okolicznościach jak:

– dziedziczenie, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenia testamentowe,
– darowizna i polecenie darczyńcy,
– nieodpłatne zniesienie współwłasności,
– zachowek, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.

Do obowiązkowego opłacenia podatku są zobligowane osoby, które otrzymały majątek w spadku, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Podatek od spadków i darowizn należy opłacić w ciągu 14 dni kalendarzowych, które są liczone od momentu doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego o wysokości daniny. Kwotę podatku ustala się na podstawie zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych złożonego przez podatnika. Kwota może być także ustalona na podstawie wspólnego zeznania podatkowego.

Podatek od wzbogacenia – ile wynosi?

To jaką wysokość podatku od wzbogacenia się będziesz musiał zapłacić, zależy od sytuacji. Aktualne stawiki dla PCC wynoszą:

– 2% – przy umowach sprzedaży ruchomości, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu mieszkalnego i prawa do domu jednorodzinnego i lokalu w małym domu mieszkalnym.

– 1% – przy umowach sprzedaży innych praw majątkowych i odpłatnym użytkowaniu, w tym nieprawidłowe oraz odpłatna służebności.

– 2% – przy umowie zamiany, dożywocia, o podział spadku, przekazania darowizny i zniesienia współwłasności, które dotyczą: nieruchomości, ruchomości oraz praw użytkowania wieczystego.

– 2% – dla umów pożyczek, które zostały zawarte przed 2019 rokiem oraz 0,5% dla umów zawartych w 2019 roku.

– 0,1% – w przypadku ustanowienia hipoteki, a stawka liczona jest od kwoty zabezpieczonej wierzytelności.

– 0,5% – spółka i zmiany w jej umowie.

Jeśli nie ujawnisz czynności, od której powinien być odprowadzony podatek, a Urząd Skarbowy to wykryje, to zostanie na Ciebie nałożony podatek karny w wysokości aż 20%. Nie warto więc ryzykować i o wiele lepiej jest zapłacić 1-2% podatku niż później zmagać się z o wiele większą kwotą.

Ile wnosi podatek od spadków i darowizn?

Jeśli chodzi o naliczenie wysokości podatku od spadku i darowizn, to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Aby prawidłowo określić wysokość podatku, należy znać grupy podatkowe – wyróżniamy aż 3. Do pierwszej grupy podatkowej zalicza się najbliższą rodzinę, czyli: małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, ojczymów, macochy, teściów, zięciów i synowe. Do drugiej grupy zalicza się: ciotki, wujków, zastępnych rodziców, zastępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków. W trzeciej grupie znajdują się wszyscy pozostali nabywcy.

Można wyróżnić także grupę „zerową”. W niej znajdują się małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Ta grupa jest zwolniona z opłacenia podatku. Wysokość podatku określa się zatem od poziomu pokrewieństwa pomiędzy podatnikiem a spadkobiercą.

Stawki dla grupy I:

  • do wartości 10 278 zł – 3%
  • od wartości od 10 278 zł do 20 556 zł – 5%
  • od wartości powyżej 20 556 zł – 7%.

Stawki dla grupy II:

  • do wartości 10 278 zł – 7%
  • od wartości od 10 278 zł do 20 556 zł – 9%
  • od wartości powyżej 20 556 zł – 12%.

Stawki dla grupy III:

  • do wartości 10 278 zł – 12%
  • od wartości od 10 278 zł do 20 556 zł – 16%
  • od wartości powyżej 20 556 zł – 20%.

Kiedy można uniknąć podatku od wzbogacenia się?

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych ustawa przewiduje kilka przypadków, w których podatnik jest zwolniony od uiszczenia opłaty. Zwolnieniu z PCC podlega: sprzedaż obligacji skarbowych i walut obcych, sprzedaż rzeczy ruchomych, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł oraz transakcja, w których stroną są jednostki samorządu terytorialnego.

Podatku od spadku i darowizny nie muszą opłacić osoby z grupy zerowej oraz te, które otrzymały spadek lub darowiznę, która nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Warto zawsze sprawdzić, czy transakcja lub też przyjęcie darowizny nie wiąże się w danym przypadku z koniecznością odprowadzenia podatku. Dzięki temu unikniesz kar w momencie, gdy Urząd Skarbowy wykryje nieprawidłowości i zatajenie transakcji, która powinna być obwarowana podatkiem.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021