ToggleToggle
Poradniki
04.10.2018

Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest i jak wypełnić wniosek?

Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest i jak wypełnić wniosek?

 

Ugodowe załatwienie niektórych spornych spraw pozwala uniknąć w wielu przypadkach długotrwałej batalii sądowej i oczekiwania nawet po kilka miesięcy czy lat na wydanie wiążącego, prawomocnego wyroku. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze czasem wolą zawrzeć ugodę z przeciwnikiem niż iść ze sprawą do sądu. To już ostateczność. W praktyce w kwestiach ugodowego załatwiania sportów stosuje się zawezwanie do próby ugodowej. Czym ono jest i jak je napisać?
 

Uwarunkowania prawne dla zawezwania do próby ugodowej


Kwestie dotyczące zawezwania do próby ugodowej zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. W art. 185 niniejszego aktu prawnego znalazły się wszelkie przepisy dotyczące zawezwania do próby ugodowej.  Pierwszy paragraf tego artykułu stanowi, że o zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można wnosić do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. Wnoszący wezwanie powinien oznaczyć sprawę zwięźle i rzeczowo. Art. 185 KPC stanowi również, że postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z każdego posiedzenia sporządzić należy protokół, a jeśli doszło rzeczywiście do zawarcia ugody, jej osnowę trzeba wciągnąć do protokołu albo zamieścić w odrębnym dokumencie, który będzie stanowił integralną część protokołu. W obu przypadkach ugodę stwierdza się podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd również stwierdza w protokole.
 

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?


Upraszczając definicję zawezwania do próby ugodowej z Kodeksu postępowania cywilnego, można powiedzieć, że jest to rodzaj postępowania przed sądem, w którym jedna strona wzywa drugą do zawarcia ugody dotyczącej roszczenia. Owe roszczenie może mieć różny charakter, ale zwykle jest to roszczenie finansowe.

Ugoda zawierana jest w takim szczególnym postępowaniu, podczas posiedzenia ugodowego, przy wyrażeniu zgodnej woli stron. Jeśli przeciwnik nie stawi się na próbę ugodową, wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak wznieść w sprawie pozew do sądu. W takim przypadku sąd może zasądzić koszty na naszą rzecz w postępowaniu wszczętym wskutek wniesienia pozwu i uwzględnić koszty wywołane podjęciem nieudanej próby ugodowej. Z kolei niestawienie się wnioskodawcy na posiedzeniu ugodowym powoduje, że przeciwnik uprawniony będzie do żądania zwrotu kosztów wywołanych po jego stronie próbą ugodową.

 

Przeczytaj też:  Chwilówki 24/7? Jak to działa w praktyce?
 

Jak wypełnić wniosek zawezwania do próby ugodowej?


Podstawą dla realizacji procesu zawezwania do próby ugodowej przeciwnika, np. dłużnika, będzie stosowny wniosek. Składa się go do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, czyli np. w przypadku, gdy siedzibą dłużnika jest Wrocław, to właśnie wrocławski sąd rejonowy będzie odpowiednim miejscem złożenia wniosku. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie swoją siedzibę ma wnioskodawca. Za wniesienie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej trzeba zapłacić. Jest to jednak z reguły niższa opłata sądowa niż opłata pobierana za rozpoznanie sprawy w zwykłym trybie postępowania sądowego. Wniosek niezbędny do zawezwania do próby ugodowej nie musi uwzględniać szczegółowego opisu przedmiotu sprawy, ale należy dokładnie określić roszczenie co do wysokości i podstawy jego ustanowienia.

Wniesienie do sądu rejonowego wniosku o zawezwanie do próby ugody jednocześnie związane jest z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia w stosunku do objętych wnioskiem roszczeń. Ugoda sądowa, która ewentualnie zostanie zawarta w takim postępowaniu, po nadaniu jej klauzuli wykonalności będzie tytułem wykonawczym, na podstawie którego komornik może rozpocząć egzekucję.

Przy sporządzaniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy posiłkować się warunkami właściwymi przy sporządzaniu pierwszych pism procesowych. Konieczne jest jednak powołanie się we wniosku na dowody na jego poparcie, ponieważ sąd w ramach postępowania pojednawczego nie prowadzi właściwego postępowania dowodowego.

W treści wniosku o zawezwanie do próby ugodowej powinny znaleźć się informacje:

  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek,
  • oznaczenie stron - wnioskodawcy i przeciwnika, wraz z podaniem adresów, numeru PESEL lub NIP, a w przypadku osób prawnych - wpisu w KRS,
  • oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • oznaczenie sprawy - zwięzły opis okoliczności, z których wynika roszczenie wnioskodawcy,
  • precyzyjne oznaczenie roszczenia - co do wysokości i podstawy roszczenia,
  • podpis,
  • lista wszystkich załączników.

Dla zachowania ważności wniosku konieczne jest zachowanie jego formy pisemnej. Przy wnoszeniu wniosku o zawezwanie do ugody konieczne jest złożenie odwołania wraz z odpisem, czyli drugim egzemplarzem samego odwołania i wszystkich załączników.

Ugoda sądowa może być zawarta w większości spraw i zawierana jest ona wtedy, gdy w ocenie sądu jest ona zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub jako taka nie zmierza do obchodzenia przepisów prawa. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej można wnieść tylko, jeśli wcześniej nie został złożony pozew do sądu.

 

Przeczytaj też: Chwilówki dla zadłużonych – nasz przegląd

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Poradniki

Poradniki
02.11.2018

Karta płatnicza wydana do konta osobistego lub firmowego pozwala na dokonywanie transakcji w sklepach i punktach usługowych, jak również w internecie. Jednocześnie to właśnie za jej pośrednictwem najczęściej możemy wypłacać pieniądze z bankomatu. Jak tego dokonać bezpiecznie? Jak wypłacić pieniądze z bankomatu tanio i skutecznie? Czy możliwa jest wypłata środków finansowych z bankomatu bez użycia karty płatniczej

Poradniki
07.10.2018

Szczycisz się tym, że nigdy nie korzystałeś z pożyczek pozabankowych i kredytów bankowych? Nie miałeś karty kredytowej, ani nawet nie kupowałeś sprzętów RTV i AGD na raty? To dobrze, że dotychczas radziłeś sobie z wydatkami przy użyciu własnych oszczędności i bieżących dochodów, ale miej na uwadze także i to, że nie zbudowałeś sobie historii kredytowania, a to jest przeszkodą przy wnioskowaniu o kredyty i pożyczki. Czy brak historii kredytowania likwiduje szanse na uzyskanie pożyczki chwilówki?

Poradniki
06.10.2018

Chwilówki, czyli pozabankowe pożyczki gotówkowe mają to do siebie, że można je szybko zaciągnąć. Część pożyczkobiorców nie analizuje decyzji o zaciągnięciu takiego zobowiązania. Podpisuje umowy bez pewności, że będzie w stanie spłacić pożyczkę. Dlatego pojawiają się sytuacje, gdzie pożyczka nie jest uiszczana w terminie i pojawiają się długi. Co grozi osobie, która nie spłaca na czas pożyczek chwilówek?

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2020 Pożyczkolog