Na czym polega wyjawienie majątku dłużnika? 

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Problem ze spłatą zobowiązania dotyczy znacznej części dłużników. Niestety kłopoty finansowe mogą spotkać każdego z nas. Jednak długotrwałe problemy, lub zaniechania związane ze spłatą zobowiązania finansowego mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Ostatecznym krokiem jest komornik, do którego może trafić sprawa osoby zadłużonej, a efektem tego działania jest złożenie wniosku o wyjawieni majątku. Na czym polega i jak się przed nim ustrzec? Zobacz, co warto wiedzieć o wyjawieniu majątku przez dłużnika. 

Wyjawienie majątku dłużnika – co to jest? 

Wyjawienie majątku dłużnika polega na przedstawieniu przez dłużnika informacji o swoim majątku i zobowiązaniach finansowych przed wierzycielem lub organem egzekucyjnym. Dłużnik jest zobowiązany do podania pełnej i prawdziwej informacji o swoim majątku, w tym o jego składnikach, wartości oraz źródłach uzyskiwania dochodów.

Wyjawienie majątku dłużnika jest istotne w procesie egzekucyjnym, gdyż na jego podstawie można przystąpić do zajęcia majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. W razie niewykonania zobowiązania finansowego przez dłużnika wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu o wydanie nakazu komorniczego, który umożliwi przeprowadzenie egzekucji. Jednym z etapów postępowania egzekucyjnego jest właśnie wyjawienie majątku dłużnika, które stanowi podstawę do podejmowania decyzji o zajęciu jego majątku.

W procesie wyjawienia majątku dłużnika musi on złożyć wykaz majątku oraz przedstawić swoje dochody, aktywa i wszystkie zobowiązania finansowe. Dzięki temu wierzyciel jest w stanie ustalić, czy dłużnik posiada wystarczające środki do spłaty przeterminowanego kredytu, lub pożyczki. Warto przy tym wiedzieć, że procedura ta została uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego. Oznacza to, że obowiązek wyjawienia majątku musimy wypełnić pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Kiedy wierzyciel może żądać wyjawienia majątku przez dłużnika?

Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku przez dłużnika, gdy wierzyciel jest w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania swojego długu. Wierzyciel może złożyć wniosek o wydanie przez sąd nakazu zapłaty lub nakazu prawomocnego wyroku i następnie skierować egzekucję na majątek dłużnika. W takim przypadku dłużnik jest zobowiązany do ujawnienia swojego majątku w celu umożliwienia wierzycielowi odzyskania swojego długu poprzez egzekucję komorniczą.

Na czym polega wyjawienie majątku dłużnika 1

Ponadto wierzyciel może żądać wyjawienia majątku przez dłużnika także w ramach postępowania cywilnego, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązania, np. nie płaci rat kredytowych. W takiej sytuacji wierzyciel może wystąpić do sądu o uzyskanie wyroku nakazującego dłużnikowi spełnienie zobowiązania, a także żądanie wyjawienia majątku przez dłużnika w celu ustalenia, czy posiada on wystarczające środki do spłaty zobowiązania.

W każdym przypadku, żądanie wyjawienia majątku przez dłużnika może być skierowane przez wierzyciela do sądu lub komornika, który prowadzi egzekucję.

Jak ubiegać się o wyjawienie majątku dłużnika? 

Aby ubiegać się o wyjawienie majątku dłużnika, musimy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub dla miejsca położenia jego majątku. Wniosek taki może złożyć wierzyciel lub jego pełnomocnik. We wniosku muszą znaleźć się informacje, takie jak:

  • Imię, nazwisko i adres wierzyciela oraz dane dłużnika,
  • Wysokość wierzytelności i okoliczności, które stanowią podstawę roszczenia,
  • Opis majątku dłużnika, którego wyjawienie się ubiega,
  • Inne okoliczności uzasadniające wydanie postanowienia o wyjawieniu majątku dłużnika.

Po złożeniu wniosku sąd wydaje postanowienie o wyjawieniu majątku dłużnika, w którym określa termin i sposób wyjawienia majątku. Dłużnik ma obowiązek wyjawić cały swój majątek w tym postanowieniu, pod rygorem kary grzywny lub pozbawienia wolności.

Jeśli dłużnik nie spełni obowiązku wyjawienia majątku, sąd może zarządzić egzekucję przez komornika, który będzie miał prawo do zajęcia majątku dłużnika i jego sprzedaży w celu zaspokojenia wierzyciela.

Jak wygląda wniosek o wyjawienie majątku dłużnika? 

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika to formalny dokument, który można złożyć w sądzie w celu uzyskania informacji na temat majątku dłużnika. Ten natomiast może zostać skonfiskowany w celu spłaty długu. Warto wiedzieć, że wniosek musimy złożyć na piśmie i powinniśmy zawrzeć w nim następujące informacje: 

  • Imię i nazwisko dłużnika oraz jego adres zamieszkania lub siedziby firmy.
  • Dokładną kwotę długu, którą dłużnik ma wobec wierzyciela.
  • Informację, że dłużnik nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania i nie ma żadnych innych środków na pokrycie długu.
  • Prośbę o udostępnienie informacji na temat majątku dłużnika, który może zostać skonfiskowany w celu spłaty długu.

Jak uniknąć wyjawienia majątku? 

Zdarza się, że spłata zobowiązania przerasta nasze możliwości. Jednak zaprzestanie spłaty to najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. W wyniku zadłużenia wierzyciel może skierować sprawę do sądu i w efekcie żądać wyjawienia majątku. Jak uniknąć takiej sytuacji? Przede wszystkim jak najszybciej postaraj się podjąć negocjacje z wierzycielem. Już przy pierwszych problemach ze spłatą warto się do niego zwrócić. Dzięki temu możesz ubiegać się o zawarcie ugody. 

Zawarcie ugody to nierzadko najskuteczniejsze rozwiązanie. Nie bój się prowadzić negocjacji i szczerze powiedzieć o kłopotach finansowych. Dobrym rozwiązaniem jest zaproponowanie wierzycielowi rozłożenia długu na raty, które będą bardziej dopasowane do naszych realnych możliwości finansowych. Jeśli jednak już dojdzie do windykacji, to współpracuj z komornikiem i wierzycielem. Dzięki temu unikniesz większych kłopotów. Co więcej, nie unikaj telefonów, czy korespondencji od wierzyciela, czy komornika. Odbieraj połączenia i odpisuj na wiadomości. Tym sposobem pokażesz, że nie unikasz problemu, ale szukasz rozwiązania.

Dobrym pomysłem jest także poszukiwania wsparcia, na przykład u pośrednika kredytowego. Ekspert może pomóc Ci ustalić plan wychodzenia z długów. Co więcej, może wesprzeć Cię w procesie negocjacji z wierzycielem. 

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021