Kredyt dla spółki z o.o. – kto i na jakich warunkach może z niego skorzystać?

Przeczytasz w ciągu 10 minut

Przedsiębiorcy często poszukują dodatkowych środków na realizację firmowych potrzeb. Wśród nich najczęściej wymienia się: potrzebę sfinansowania planowanych inwestycji, opłacenie bieżącej działalności firmy, czy podreperowanie firmowego budżetu, który dotknęła chwilowa utrata płynności finansowej. I choć na rynku nie brakuje sposobów na pozyskanie niezbędnych środków dla firmy, przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o nie w banku.

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej można zdecydować się na zwykły kredyt przeznaczony dla osób fizycznych. Jeśli jednak Twoja firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to ta opcja odpada. Wtedy najlepszą możliwą alternatywą staje się tzw. kredyt dla spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dość popularna forma prowadzenia działalności w Polsce, która może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób (tzw. wspólników). Najważniejszą rolę w strukturze zarządzania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pełni prezes oraz zarząd. Zadaniem prezesa jest zarządzanie spółką, natomiast zarządu kontrola i ocena jego działania. Jeżeli jednak kapitał zakładowy spółki jest wyższy niż 500 000 zł i jest przy tym więcej niż 5 wspólników, wówczas konieczne staje się powołanie rady nadzorczej spółki, która staje się organem nadzorczym.

Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest ograniczony zakres odpowiedzialności każdego ze wspólników. Ma to szczególne znaczenie przy wyrażaniu zgody na zaciągnięcie przez nią kredytu, jak i przy ewentualnym braku możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wtedy, za zobowiązania spółki wobec wierzycieli nie odpowiadają wspólnicy, lecz sama spółka całym swoim majątkiem, który został utworzony z wkładu wspólników. Za zobowiązania mogą również odpowiadać członkowie zarządu spółki majątkiem osobistym, ale tylko w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku firmy – jeśli nie został złożony w porę wniosek dotyczący upadłości spółki.

Co ważne: egzekucja komornicza może zostać wykonana wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego spółki. Kwota ta nie może wynosić mniej niż 5 000 zł, która jednocześnie jest minimalną kwotą kapitału, przy zakładaniu spółki i która może zostać podwyższona.

W Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do typu spółek handlowych, której funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Warto jednak wiedzieć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to nie jedyny rodzaj spółki działającej na polskim rynku. Istnieje wiele, różnych rodzajów spółek, które znacząco się od siebie różnią. Szczegółowe regulacje o funkcjonowaniu spółek cywilnych prawo cywilne, dla pozostałych (spółek handlowych) prawo handlowe. Podział jest następujący:

kredyt dla sp. z o.o.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Uzyskanie kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga spełnienia szeregu warunków, zastosowanie może być problematyczne nawet dla stosunkowo dobrze prosperujących firm. Kredyt otrzymają zatem spółki, które:

– mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami oraz innymi opłatami;

– posiadają dobrą historię kredytową;

– wykażą, że uzyskują wysokie obroty;

– nie mają wysokich strat pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że strata większa niż 5% uniemożliwia zaciągniecie kredytu w banku;

– nie zalegają ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędzie Skarbowym;

– nie zostały wpisane jako nierzetelny dłużnik do baz BIK-u, BIG-u itp.;

– przedstawią wystarczająco solidne zabezpieczenie spłaty kredytu (nie zawsze jest to warunek konieczny – można również otrzymać tzw. kredyt dla firm bez zabezpieczeń);

– nie są zbyt młode. Spółka musi działać nieprzerwanie od min. 12 miesięcy – licząc od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku zawieszonych działalności obowiązuje podobny okres tj. 12 miesięcy, licząc od chwili odwieszenia jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bank nie zawsze traktuje jednakowo wnioskujące o dodatkowe środki spółki. Wpływ na ostateczną decyzję instytucji może mieć również branża spółki lub jej sposób rozliczania z fiskusem, czyli Skarbem Państwa.

Może również zdarzyć się, że skrupulatnej analizie weryfikacji zdolności kredytowej bank podda również udziałowców spółki. Jeśli okaże się, że któryś ze wspólników ma wysokie zadłużenie, wówczas bank może uznać, że przyznanie kredytu będzie zbyt ryzykowne – co jest równoznaczne z otrzymaniem odmowy udzielenia kredytu.

Wymóg nieprzerwanej działalności firmy od co najmniej 12 miesięcy oznacza brak możliwości kredytowania młodej firmy. Wtedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne środki może uzyskać nieco inną drogą – poza systemem bankowym, np. w firmie pożyczkowej, którą cechują mniej rygorystyczne warunki pożyczki.

Kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju wybranego zobowiązania, kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może wiązać się z koniecznością dostarczenia różnych dokumentów. Od klientów sp. z o.o. banki najczęściej wymagają dostarczenia:

– wniosku kredytowego;

– dokumentów rejestrowych spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;

– dokumentów dochodowych, które dotyczyć będą obrotu spółki;

– bilans zysków oraz sprawozdanie finansowe (w przypadku rozliczania spółki na podstawie ksiąg rachunkowych);

– zgody rady nadzorczej spółki, jeśli takowa istnieje. Jeśli natomiast kwota zobowiązania przekroczy o co najmniej połowę kwoty kapitału zakładowego, to wymagana jest również zgoda wszystkich członków zarządu lub wspólników. W sytuacji, gdy kwota pożyczki bez zabezpieczenia nie przekroczy kwoty kapitału zakładowego spółki, wówczas prezes może samodzielnie podjąć decyzję o zaciągnięciu zadłużenia – brak wymogu formalnej zgody zarządu.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Liczba wymaganych dokumentów, które musi dostarczyć spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest znacznie dłuższa. Banki wymagają również załączenia do złożonego wniosku:

– odpisu z KRS;

– zaświadczenie o numerze REGON lub NIP;

– dokumentu określającego umowę lub status spółki;

– uchwały lub zgody dotyczącej zaciągniętego zobowiązania kredytowego;

– dokumentów dochodowych np.: deklaracji PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B; podsumowanie ksiąg przychodów i rozchodów. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wymaga się również zeznania PIT-28 oraz ostatnią stronę ewidencji przychodów za ostatni rok.

Zabezpieczenie kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy wysokich kwotach kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne może być dodatkowe zabezpieczenie spłaty. Warto wiedzieć, że zabezpieczenie zwiększa wiarygodność spółki jako klienta oraz wspólników, a przy tym wpływa na wysokość możliwej do uzyskania kwoty. Zabezpieczenie kredytu pozwala również szybciej zaciągnąć pożyczkę od banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu dla sp. z o.o. może mieć formę:

– hipoteki;

– poręczenia;

– zastawu ogólnego.

Nie zawsze jednak jest wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na takich warunkach sp. z o.o. może zaciągnąć pożyczkę od banku nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że zadłużenie bez zabezpieczeń może być bardziej kosztowne, niż kredyt o takiej samej wartości, ale z zabezpieczeniem. Co ciekawe zobowiązanie bez zabezpieczeń mogą również zaciągnąć inne rodzaje spółek – każda na nieco innych warunkach.

Przy kredycie dla sp. z o.o. na kilka milionów złotych zabezpieczenie jest obowiązkowe. Przy takiej kwocie żaden bank nie udzieli pożyczki z obawy przed potencjalnym ryzykiem braku spłaty długu.

Rodzaje kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to zobowiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców spółek, których źródło ma postać prowadzonej działalności gospodarczej. Wierzytelność może zostać przeznaczona na inwestycje lub na pokrycie bieżącej działalności. Warto przy tym wiedzieć, że przedsiębiorcy, w tym również wspólnicy mogą skorzystać z różnych form kredytowania. W Polsce dostępne są następujące kredyty dla firm:

– gotówkowy na dowolny cel;

– obrotowy przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb firmy (opłacenie usług, towarów, uregulowanie podatków, wypłacenie wynagrodzeń itp.);

– inwestycyjny, który służy realizacji określonych inwestycji;

– odnawialny w rachunku firmowym, który pozwala natychmiast otrzymać niezbędne środki bez konieczności składania wniosku;

– hipoteczny z solidnym zabezpieczeniem hipotecznym.

O kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą starać się jej właściciele oraz wspólnicy. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku ubiegania się o kredyt dla sp. z o.o. należy uzyskać zgodę wszystkich członków jej zarządu lub wspólników oraz rady nadzorczej, jeśli takowa została powołana. Wtedy to właśnie spółka staje się niejako klientem banku i to właśnie ona odpowiedzialna jest za zobowiązanie.

kredyt dla sp. z o.o.

Czy warto skorzystać z kredytu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kredyty to obecnie pewny i wygodny produkt pozwalający realizować potrzeby klientów indywidualnych oraz biznesowych. Zobowiązania pozwalają pokryć koszty finansowania podejmowanych inwestycji, czy kupowanych towarów, usług, czy półproduktów niezbędnych do zachowania ciągłości produkcji. W zależności od rodzaju wybranego zobowiązania można liczyć na:

– dobre warunki kredytowania;

– możliwość bezpiecznego przedłużenia okresu spłaty;

– przeznaczenie uzyskanej pożyczki na dowolny cel;

– uzyskanie kredytu dla sp. z o.o. online (np. w banku, w którym spółka ma już konto firmowe).

Nie każda spółka może jednak liczyć na uzyskanie niezbędnego kredytu od banku. Młode firmy (funkcjonujące poniżej 12 miesięcy) zostały wykluczone, podobnie jak spółki, które nie spełniają wymogów stawianych przez banki. Mniej rygorystycznymi warunkami udzielania pożyczek wyróżniają się instytucje pozabankowe – zwłaszcza firmy pożyczkowe, które kuszą atrakcyjnymi warunkami oferty.

Decyzja związana z wnioskowaniem o dodatkowe pieniądze dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do łatwych – podobnie jak cały proces wnioskowania o pożyczkę. Warto zatem dokładnie przeanalizować sytuację finansową spółki oraz to, co dzieje się na rynku. Nieodpowiednio dobrana oferta kredytu czy pożyczki, zamiast pomóc może przyczynić się do problemów finansowych – zachowaj zatem rozwagę i mierz siły na zamiary.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021