Zasiłek przedemerytalny – co to jest i ile wynosi?

Przeczytasz w ciągu 8 minut

Utrata pracy nigdy nie jest zdarzeniem miłym, ale szczególnie ciężko mogą ją odczuć osoby w podeszłym wieku, które zbliżają się do emerytury, ale jeszcze sporo im do tego momentu brakuje. Co oczywiste, z wiekiem obniża się ich efektywność i wydajność, a więc są mniej atrakcyjnymi pracownikami. Wobec tego dużą trudność może sprawić im znalezienie nowego zatrudnienia, aby móc pracować aż do emerytury. Właśnie w takiej sytuacji pomóc ma zasiłek emerytalny. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny brutto, a ile netto? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać takie świadczenie? Wszystkiego dowiecie się poniżej.

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Jak można łatwo wywnioskować ze wstępu do tego artykułu, zasiłek przedemerytalny jest specjalnym świadczeniem dla starszych członków społeczeństwa. Ma on za zadanie pomóc tym, których wiek stoi na przeszkodzie, aby znaleźć zatrudnienie, a z drugiej strony jest on zbyt niski, aby otrzymać emeryturę.

Zasiłek przedemerytalny nie jest świadczeniem jednorazowym, a wypłaca się go co miesiąc, tak jak rentę czy emeryturę.

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny? O ile spełniamy wszystkie niezbędne warunki, odpowiedni wniosek możemy złożyć w każdym urzędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także elektroniczne, o ile posiadamy profil zaufany.

Konieczne będzie przedstawienie pewnych dokumentów, takich jak:

 • dowód tożsamości
 • świadectwa pracy (zarówno za okresy składkowe, jak i nieskładkowe)
 • uzasadnienie utraty zatrudnienia
 • potwierdzenia bycia zarejestrowanym jako bezrobotny oraz pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.

Zasiłek przedemerytalny – warunki

Niestety, procedura, przez jaką trzeba przejść, aby ostatecznie otrzymać zasiłek przedemerytalny jest dość długa, aczkolwiek nieszczególnie trudna. W pierwszej kolejności należy spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowanym jako bezrobotny
 • pobierać zasiłek dla bezrobotnych od minimum 180 dni
 • nie odrzucić propozycji pracy bez uzasadnionej przyczyny
 • złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Ostatni punkt warto jeszcze nieco rozszerzyć. Sformułowanie „odpowiedni termin” oznacza w tym przypadku okres 30 dni od otrzymania poświadczenia o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych od minimum 180 dni.

Jednak to nie koniec. Poza tym osoby, które chcą otrzymać zasiłek przedemerytalny muszą także wylegitymować się odpowiednim wiekiem i/lub stażem pracy. Co ważne, na takie świadczenie nie mogą liczyć osoby, które zostały zwolnione z przyczyn dyscyplinarnych.

Kryteria dla otrzymania zasiłku przedemerytalnego można podzielić w pierwszej kolejności z uwagi na powód utraty zatrudnienia lub źródła dochodu. Może to być:

 • zwolnienie z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy
 • zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej
 • ustanie prawa do renty.

Ponadto do otrzymania zasiłku przedemerytalnego może także uprawniać ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznego.

Zwolnienie z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy

W tej sytuacji istnieją dwa warianty warunków, które musimy spełnić, aby otrzymać świadczenie. Pierwszy z nich to minimum:

 • 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy przed zwolnieniem
 • 56 lat (dla kobiet) lub 61 lat (dla mężczyzn)
 • 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

Zaś drugi to minimum:

 • 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy przed zwolnieniem
 • 34 lata (dla kobiet) lub 39 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

W tym wypadku nie obowiązuje żadne kryterium wieku. Jednak co ważne, wymagany staż pracy musiał być osiągnięty do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym doszło do zwolnienia.

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy

W tym przypadku również mamy do czynienia z dwoma wariantami warunków. Pierwszy z nich to minimum:

 • 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy przed zwolnieniem
 • 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn)
 • 30 lat (dla kobiet) lub 35 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

Drugi to minimum:

 • 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy przed zwolnieniem
 • 35 lat (dla kobiet) lub 30 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

Nie obowiązuje w tym przypadku kryterium wieku.

Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą po jej upadku również ma prawo do zasiłku przedemerytalnego. Musi jednak spełnić pewne warunki, takie jak minimum:

 • 24 miesiące nieprzerwanego opłacania składek i prowadzenia działalności
 • 56 lat (dla kobiet) lub 61 lat (dla mężczyzn)
 • 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

Ustanie prawa do renty

Osoby, które przez długi czas pobierały rentę, ale straciły do niej prawo, a nie mogą znaleźć zatrudnienia, również mogą liczyć na otrzymanie tego świadczenia. Obecne warunki to minimum:

 • 5 lat pobierania renty (nieprzerwanego)
 • zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty
 • 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn)
 • 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

Ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznego

W takim wypadku również konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Należy do nich minimum:

 • 365 dni nieprzerwanego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
 • 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn)
 • 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu pracy.

Wysokość zasiłku przedemerytalnego

Na samym początku zasiłek przedemerytalny wynosił 1040 złotych, jednak od tego czasu jest on okresowo waloryzowany. Oznacza to, że zwiększa się jego wysokość na podstawie przede wszystkim wzrostu inflacji. Nie są to jednak bardzo duże podwyżki.

Obecnie wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1140,99 złotych brutto miesięcznie. Następna jego waloryzacja nastąpi 1 marca 2020 roku. Zasiłek wzrośnie o około 3,26%, co oznacza, że świadczenie przedemerytalne 2020 netto będzie o 36,96 zł miesięcznie wyższe od obecnego.

Nie da się ukryć, że nie jest to kwota duża i bardzo ciężko może być się za nią utrzymać. Na szczęście przewidziano taką sytuację i istnieje możliwość dorabiania, a więc niewielkiej pracy zarobkowej bez utraty zasiłku przedemerytalnego.

Osoba otrzymująca takie świadczenie może zarabiać miesięcznie do 25% średniego wynagrodzenia krajowego bez żadnych negatywnych konsekwencji. Powyżej tej kwoty zasiłek nie zostanie całkowicie odebrany (o ile nie przekroczymy pułapu 70% średniego wynagrodzenia krajowego), ale będzie proporcjonalnie zmniejszany.

Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby prowadzić działalność nierejestrowaną otrzymując przy tym zasiłek przedemerytalny. Musimy jednak w takim przypadku uważać, aby w żadnym miesiącu nie przekroczyć dochodów na poziomie połowy najniższego wynagrodzenia krajowego.

Ustanie zasiłku przedemerytalnego

Wiemy już, czym jest i ile wynosi zasiłek przedemerytalny, a także to, że wypłacany jest on nie jednorazowo, a comiesięcznie. Warto także poruszyć temat tego, kiedy prawo do zasiłku przedemerytalnego ustaje.

Dzieje się tak w następujących sytuacjach:

 • po zawnioskowaniu o to osoby pobierającej świadczenie
 • dzień przed nabyciem prawa do emerytury
 • wraz z osiągnięciem 60 (dla kobiet) lub 65 (dla mężczyzn) lat przez osobę pobierającą świadczenie
 • wraz ze śmiercią osoby pobierającej świadczenie.

Prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego ustaje także, jeśli osoba pobierająca świadczenie otrzyma prawo do nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha.

Prawo do otrzymywania tego świadczenia może jednak nie tylko ustać, ale również zostać zawieszone. Ma to miejsce po nabyciu prawa do renty:

 • z tytułu niezdolności do pracy
 • inwalidzkiej
 • strukturalnej
 • zagranicznej.

Jak wobec tego widać, niemożliwe jest jednoczesne pobieranie zarówno renty, jak i świadczenia przedemerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny – podsumowanie

Zdecydowanie warto poszerzyć swój zakres wiedzy na temat tego, ile wynosi zasiłek przedemerytalny emerytalny i co to w ogóle jest. Nawet, jeśli obecnie się nie kwalifikujemy, aby go otrzymać, w przyszłości może się to zmienić.

Wysokość zasiłku przedemerytalnego nie jest może imponująca, ale z pewnością przyda się każdej starszej osobie, która ma trudność ze znalezieniem zatrudnienia.

Największym minusem tego świadczenia jest fakt, że stosunkowo długo trzeba czekać, aby móc je otrzymać. Mowa tu przede wszystkim o okresie obowiązkowego pobierania przez 180 dni zasiłku dla bezrobotnych, zanim będzie można w ogóle zacząć starać się o zasiłek przedemerytalny.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021