Produkty strukturyzowane – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Warto mieć świadomość, że produkty strukturyzowane pozwalają za pomocą zaledwie jednego instrumentu inwestować na rynkach, do którzy inwestorzy indywidualni w zdecydowanej większości przypadków nie mieliby dostępu. Dostęp ten mógłby być znacząco utrudniony. Doskonałym przykładem mogą być zagraniczne rynki akcji czy rynki towarów pochodnych. Wspomniane produkty finansowe są skierowane dla inwestorów, których interesują wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe. Oczywiście akceptują zdecydowanie wyższe ryzyko związane z inwestycją. 

Na czym dokładnie polega produkt strukturyzowany?

Produkty strukturyzowane w najprostszym możliwym ujęciu są instrumentami finansowymi, których cena jest zależna od wartości instrumentów bazowych. Należy do nich zaliczyć cenę akcji, surowców czy wartość indeksów. Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że omawiany produkt jest stworzony przez danego emitenta. Z kolei maksymalne straty lub zyski są uzależnione od typu produktu. Warto wiedzieć, że w skład produktu strukturyzowanego wchodzą m.in. opcje czy instrumenty futures. Godny uwagi jest również fakt, że produkt bardzo często nazywany jest produktem ETP.

Jakie są najbardziej istotne cechy charakterystyczne produktów strukturyzowanych?

Produkty strukturyzowane są przede wszystkim bezpieczne. Cechuje je również przejrzystość obrotu. Osoba zainteresowana otrzymuje pełne informacje na temat produktu oraz emitenta. Produkty strukturyzowane wyróżnia na rynku również różnorodność możliwych strategii. Można zarabiać nie tylko na wzrostach, ale również spadkach. Inwestor otrzymuje również dostęp do zupełnie nowych rynków. Produkty strukturyzowane są także bardzo elastyczne. Inwestor ma możliwość nie tylko sprzedaży instrumentów na rynku wtórnym, ale również wycofania się z danej inwestycji jeszcze przed terminem wykupu. Warto również zaznaczyć, że omawiany rodzaj produktów jest dostępny zdecydowanie bardziej niż mogłoby się wydawać. Produkty strukturyzowane charakteryzują również stosunkowo niskie koszty. Koniecznie trzeba mieć świadomość, że prowizja zarówno za zakup, jak i sprzedaż tych produktów jest identyczna, jak w przypadku akcji GPW.

Produkty strukturyzowane – w jaki sposób można je podzielić?

Należy mieć świadomość, że jednym z najbardziej istotnych kryteriów podziału omawianych produktów strukturyzowanych jest klasyfikacja uwzględniająca ewentualne ryzyko. Inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, że zdecydowanie wyższe ryzyko inwestycyjne przeważnie jest bardzo związane z wyższym potencjałem wzrostu danej inwestycji. Warto również wiedzieć, że istnieje podział produktów strukturyzowanych ze względu na produkty lewarowe oraz inwestycyjne. Godny uwagi jest fakt, że wspomniane produkty lewarowe działają na zasadach dźwigni finansowej.

Wśród produktów strukturyzowanych, gdzie występuje niski stosunek ryzyka do potencjału inwestycyjnego możemy wyróżnić obligacje strukturyzowane, a także certyfikaty z ochroną kapitału. Z kolei do produktów strukturyzowanych z umiarkowanym stosunkiem ryzyka do potencjału inwestycyjnego należy zaliczyć certyfikaty Tracker, certyfikaty dyskontowe, certyfikaty bonusowe oraz certyfikaty eksportowe. Można również wyróżnić produkty strukturyzowane charakteryzujące się wysokim stosunkiem ryzyka do potencjału inwestycyjnego. Są to certyfikaty Turbo, certyfikaty Factor, Warranty.

Produkty strukturyzowane charakterystyka

Certyfikaty ochroną kapitału

Warto wiedzieć, że tego typu produkty strukturyzowane są w zdecydowanej większości przypadków emitowane tylko na określony termin. Do ich najbardziej istotnych cech charakterystycznych należy zaliczyć fakt, że gwarantują inwestorowi 100% zainwestowanego przez niego kapitału. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że za tak niskim ryzykiem związanym z inwestycją będą szły kolejne cechy produktu, które znacznie ograniczają potencjał ewentualnych zysków. Należy mieć świadomość, że w zależności od poziomu partycypacji inwestorzy będą musieli podzielić się z danym emitentem częścią swoich zysków. Jeżeli poziom partycypacji będzie wynosił 50%, a inwestor osiągnie stopę zwrotu wynoszącą 12%, 6% będzie musiał oddać wspomnianemu wcześniej emitentowi.

Certyfikaty indeksowe Tracker

Trzeba zdawać sobie sprawę, że certyfikaty tracker będą naśladowały efektywność określonego instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Obecnie można także wyróżnić odmianę wspomnianych certyfikatów tracker. Godny uwagi jest fakt, że instrumentami bazowymi mogą być indeksy WIG30, waluty, surowce czy akcje.

Certyfikaty dyskontowe

Certyfikaty dyskontowe pozwalają inwestorom osiągnąć zysk na rynku, który nie tylko będzie znajdował się w trendzie horyzontalnym/bocznym, ale również w przypadku spadków czy wzrostów instrumentów bazowych. Koniecznie należy jednak mieć świadomość, że w zamian za wspomniane dyskonto cena omawianego produktu strukturyzowanego będzie mogła wzrosnąć tylko do pewnego poziomu, który jest nazywany poziomem CAP. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy cena danego instrumentu bazowego wzrosłaby powyżej wspomnianego poziomu CAP, dany inwestor zarówno nie poniesie zysku, jak i straty z tej inwestycji. Z kolei, gdy poziom instrumentu bazowego spadnie poniżej poziomu CAP, inwestor może stracić część zainwestowanego kapitału. 

Certyfikaty bonusowe

Cechą charakterystyczną certyfikatów bonusowych jest fakt, że jeżeli podczas „życia”  tych produktów cena instrumentu bazowego będzie znajdowała się poniżej ustalonego poziomu CAP, inwestor będzie mógł liczyć na dodatkowy zysk. Z kolei w przypadku, gdy cena instrumentu bazowego spadnie w danym momencie poniżej wspomnianego poziomu CAP, bonus dla inwestora będzie dezaktywowany. Warto również wiedzieć, że certyfikat naśladuje instrument bazowy w stosunku 1:1.

Certyfikat Twin Win na WIG30

Należy mieć świadomość, że jest to bardzo specyficzna forma omawianego produktu strukturyzowanego. Jego instrumentem bazowym jest bowiem WIG30. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że ogromną zaletą tego produktu jest fakt, że inwestor może zarabiać nie tylko i wyłącznie na wzrostach, ale również spadkach wspomnianego instrumentu bazowego. Warto wiedzieć, że inwestorzy w przypadku certyfikatu Twin Win na WIG30 będą zarabiali 1% w przypadku, gdy instrument bazowy wzrośnie o 1% oraz 1%, gdy WIG30 straci 1% (do granicy wynoszącej -30%). Oznacza to tym samym, że inwestor zarobi 29% jeżeli WIG30 spadnie o 29%. Z kolei w przypadku, gdy instrument bazowy zmaleje o 31%, tyle wyniesie strata inwestora.

Certyfikaty Faktor

Produkt strukturyzowany daje inwestorom możliwość zarabiania na zmianach cen z określoną dźwignią finansową. Jeżeli dźwignia finansowa będzie wynosiła 5, a instrument bazowy wzrośnie o 3%, inwestor może liczyć na zarobek 15% (5*3%). Koniecznie trzeba zaznaczyć, że istnieje oczywiście opcja korzystania z ujemnej dźwigni finansowej. W ten sposób inwestorzy będą mogli zarabiać nawet w przypadku spadków poszczególnych instrumentów bazowych.

Produkty strukturyzowane – podsumowanie

Omawiane produkty strukturyzowane dzięki swojej elastyczności dają inwestorom bardzo dużo możliwości zarabiania na kształtowaniu się wartości określonych instrumentów bazowych. Inwestorzy, którzy jednak podejmą decyzje o inwestowaniu we wspomniane produkty muszą uwzględnić ewentualne ryzyko. Godny uwagi jest fakt, że elementem łącznego ryzyka będzie w tym przypadku ryzyko walutowe. Inwestorzy koniecznie muszą o tym pamiętać przed podjęciem ostatecznej decyzji o zainwestowaniu w produkty strukturyzowane. Bardzo dużym ryzykiem jest również dźwignia finansowa. W przypadku produktów lewarowych nawet najmniejszy błąd może doprowadzić do ogromnych strat finansowych.

5/5 - (2 votes)

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021