ToggleToggle

Zasiłek przedemerytalny - komu przysługuje?

Zasiłek przedemerytalny - komu przysługuje?

W życiu zdarzają się takie sytuacje, w których niestety traci się źródło swojego utrzymania. Niekiedy dzieje się to niespodziewanie i takie momenty dla wielu ludzi są szczególnie trudne. Szczególnie kłopotliwe staje się to dla ludzi w podeszłym wieku. Warto jednak zauważyć, że dla osób w pewnym wieku odpowiednie wsparcie przygotowuje polskie państwo. Chodzi tutaj o zasiłek przedemerytalny, który ma być pomostem miedzy życiem zawodowym a emeryturą dla ludzi, którzy nagle stracili zatrudnienie. Poniższy wpis będzie traktował na temat tego kto może na ową pomoc liczyć i jakie są warunki jej otrzymania, a także, gdzie można złożyć stosowny wniosek. 

Świadczenie przedemerytalne - kto może go otrzymać?

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie społeczne, które wypłacane jest w naszym kraju od ponad 14 lat. Został wprowadzony jako wsparcie dla osób, które tracą pracę niedługi przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a zatrudnienie było dla nich jednym źródłem utrzymania. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc, jednak do jego otrzymania należy spełnić kilka warunków. Zasiłek przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej jego wypłaceniem. Aby go otrzymać należy uzyskać odpowiedni staż pracy, jednak warto zauważyć, że liczą się tutaj zarówno okresy składkowe jak i nieskładkowe. Przyznawaniem zasiłku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawa prawna

Zasiłek przedemerytalny wypłacany w naszym kraju oparty jest o ustawę z dnia 30 kwietnia 2014 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Dokument ten można odnaleźć w Dzienniki Ustaw nr 120 na rok 2004, pod pozycją 1252. Ustawa dość dokładnie precyzuje między innymi to komu przysługuje świadczenie, jakie trzeba spełnić warunki by je uzyskać. W ustawie znajduje się również zapis dotyczący kwoty zasiłku jaka będzie wypłacana osobie, której zostanie on przyznany. Warto jednocześnie podkreślić, że kwota ta ulega zmianie i zmiana ta nastąpiła również w bieżącym roku, o czym zostanie napisane w dalszej części tego artykułu. Omawiana ustawa wskazuje również w jakich sytuacjach dochodzi do tego, że prawo do owego świadczenia ustaje albo zostaje zawieszone. Kluczowe informacje dotyczące zasiłku przedemerytalnego osoby zainteresowane będą więc mogły znaleźć w powyższej ustawie, co do której można mieć pewność, że zawsze będzie najlepszym źródłem informacji. 

Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia przedemerytalnego muszą samodzielnie złożyć wniosek o jego przyznanie. Należy bowiem pamiętać, że jego przyznanie bez złożenia stosownego wniosku nie jest możliwe. Jednocześnie należy odbyć okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, który będzie wynosił 180 dni. W tym okresie nie można bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia jakiejkolwiek pracy wyszukanej dla danej osoby przez urząd pracy, w którym będzie ona zarejestrowana. Po tym jak minie 180 dni przebywania na zasiłku można złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. Wniosek należy złożyć do ZUS ze względu na ich miejsce zamieszkania. Przy składaniu wniosku należy również złożyć zaświadczenie o tym, że ma się za sobą 180 dniowy okres  przebywania na zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku uzyskuje się od dnia następującego po dniu, w którym złożony został wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

Warunki przyznania świadczenia

Tak jak zostało wskazane przyznanie świadczenia przedemerytalnego będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Podstawowa kwestia to wiek minimum 56 lat w przypadku kobiety oraz 61 lat w przypadku mężczyzny w dniu utraty pracy zarobkowej. Kobieta powinna wykazywać się stażem pracy wynoszącym 20 lat a mężczyzna 25 lat. Utrata pracy powinna następować z powodu likwidacji zakładu pracy albo ze względu na niewypłacalność pracodawcy. Jeśli kobieta wykazuje 30 lat stażu pracy a mężczyzna 35 lat stażu pracy to wiek może być ograniczony do 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje również osobie, której ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy a ma ukończone 55 lat w przypadku kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzny. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna i prawo do nich ustało. Zasiłek może być przyznany również osobom, które straciły pracę ze względu na likwidację zakładu pracy albo niewypłacalność pracodawcy a były zatrudnione tam przez przynajmniej 6 miesięcy i miały okres uprawniający do emerytury na poziomie 34 lat w przypadku kobiet i 39 lat w przypadku mężczyzn. 

Wszystkie wskazane powyżej osoby spełniające te warunki jeśli odbędą 180 dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i złożą stosowne dokumenty w ZUS mogą oczekiwać, że przyznane zostanie im świadczenie w postaci zasiłku przed emerytalnego. 

Zasiłek przedemerytalny – wysokość 2019

Pierwotna wysokość świadczenia na mocy wspominanej już wyżej ustawy wynosiła 1040 złotych. Jednak trzeba zauważyć, że obowiązująca podstawa prawna zakładała, że kwota zasiłku będzie podlegać okresowej waloryzacji. Co do waloryzacji świadczenia, ma być ona realizowana na zasadach oraz terminach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego jest tutaj stałym, że coroczna aktualizacja świadczenia będzie następować z dniem 1 marca podobnie jak to się dzieje w przypadku waloryzacji emerytur oraz rent. Zmiana wysokości świadczenia w związku z waloryzacją następuje z urzędu i nie może być sytuacji, że taka zmiana nie będzie miała miejsca w danym roku. W związku z tym jakie zostały wprowadzone zmiany w życie z dniem 1 marca bieżącego roku wartość świadczenia emerytalnego zwiększyła się do kwoty 1140,99 brutto. Kwota ta jest wypłacana uprawnionym świadczeniobiorcom każdego miesiąca. 

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Osoby, które będą zainteresowane otrzymaniem zasiłku przedemerytalnego niewątpliwie będą chciały poznać kwotę jaką mogą w ramach takiego zasiłku otrzymać. Należy zaznaczyć, że wysokość świadczenia nie jest uzależniona od pozycji zawodowej osoby, która chce je otrzymać. Ustawa z roku 2004, która wprowadziła świadczenia przedemerytalne traktuje również na temat jego wartości i sankcjonuje, że wysokość świadczenia jest taka sama dla wszystkich osób, które będą je otrzymywać. Dla ustalenia prawa do świadczenia istotne są okresy składkowe, jednak nie wpływają one na zmiany wysokości świadczenia. Każdego roku następuje jego waloryzacja z dniem 1 marca na zasadach, na jakich waloryzowane są również emerytury oraz renty. W związku z tym w dniu 1 marca bieżącego roku po podniesieniu kwoty w ustawie i jej waloryzacji wysokość zasiłku przedemerytalnego to 1140,99 zł i jest to kwota taka sama dla wszystkich osób, które uzyskają prawo do tego zasiłku. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Wszystkie artykuły

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Podatki dla większości obywateli to zmora, jednak taka której nie jesteśmy w stanie uniknąć, trzeba się z nią pogodzić. W przypadku osób fizycznych rozliczenie podatków na pewno jest prostsze niż w przypadku firm. Jednak dla wielu ludzi nie jest to przysłowiowa bułka z masłem. Warto również pamiętać, że większość płatników może korzystać ze zwrotu pewnej kwoty podatku. Jest ona uzależniona od wykorzystywanej podstawy opodatkowania. Istotną rolę ma również kwota zmniejszająca podatek, która wpływa na wysokość kosztów jakie zostaną nam zwrócone w trakcie rozliczenia corocznego. Jak to wygląda w roku 2019? O tym właśnie będzie ten wpis. ​​​​​​​

Wszystkie artykuły
19.05.2019

W życiu zdarzają się takie sytuacje, w których niestety traci się źródło swojego utrzymania. Niekiedy dzieje się to niespodziewanie i takie momenty dla wielu ludzi są szczególnie trudne. Szczególnie kłopotliwe staje się to dla ludzi w podeszłym wieku. Warto jednak zauważyć, że dla osób w pewnym wieku odpowiednie wsparcie przygotowuje polskie państwo. Chodzi tutaj o zasiłek przedemerytalny, który ma być pomostem miedzy życiem zawodowym a emeryturą dla ludzi, którzy nagle stracili zatrudnienie. Poniższy wpis będzie traktował na temat tego kto może na ową pomoc liczyć i jakie są warunki jej otrzymania, a także, gdzie można złożyć stosowny wniosek. 

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Prowadzenie działalności gospodarczej nigdy nie jest łatwą sprawą. Wymaga się dobrego pomysłu, a i tak bardzo często prowadzenie działalności przysparza sporo problemów. Dla przedsiębiorców sporym problemem są obciążenia publicznoprawne, którym muszą sprostać, w tym wysokie składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego względu prawodawcy organizując przepisy przygotowują rozwiązania, w ramach których firmy rozpoczynające działalność bądź osiągające małe dochody mogą płacić mniejsze składki na ZUS, dzięki czemu ich rzeczywiste dochody się zwiększają. 

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2020 Pożyczkolog