ToggleToggle

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które może nas wesprzeć finansowo w przypadku śmierci bliskiej nam osoby i ułatwić zaistniałą sytuację. Dowiedz się, kto może świadczenie otrzymać oraz w jaki sposób należy o nie wnioskować. 

Co to jest zasiłek pogrzebowy i komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym, specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia, przypisana do tego instytucja państwowa. W przypadku rolników, jest to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w większości ubezpieczonych - ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim tym, którzy są ubezpieczeni i którzy pokryli wszelkie koszty zorganizowanego pogrzebu. W większości przypadków świadczenie to przysługuje rodzinie zmarłego, ale zdarza się że również zasiłek otrzymują znajomi, przyjaciele, sąsiedzi czy jakieś instytucje. Choć wiele osób myśli, że na zasiłek pogrzebowy może liczyć tylko rodzina, wcale tak nie jest. Na wypłatę tego zasiłku może liczyć każda osoba, która pokryła koszty związane z pogrzebem, bez względu na to, kim była dla zmarłego.

Państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacania zasiłku pogrzebowego, czym zajmuje się ZUS oraz KRUS, w celu zwrócenia przynajmniej części kosztów które zostały przeznaczone na pogrzeb, nie jest całkowity koszt poniesiony w związku z organizacją pochówku. 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • osoby, która jest ubezpieczona w ZUS, 
 • osoby, która ma przyznaną rentę bądź emeryturę, 
 • osoby, która ma przyzną emeryturę pomostową,
 • osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia bądź w czasie pobierania zasiłku chorobowego, 
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej renty bądź też emerytury, ale spełniała warunki do jej uzyskania, 
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne bądź też zasiłek przedemerytalny, 
 • osoby, która pobierała rentę socjalną, 
 • osoby, która jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne, 
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach bądź z tytułu wypadku, 
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach. 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Tym członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty związane z organizacją pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w kwocie do 4 000 zł, bez względu na to, jaka instytucja wypłaca nam zasiłek, czy jest to ZUS czy KRUS. 

Zasiłek ten przysługuje również osobom obcym, pracodawcy, gminie, powiatowi, znajomym i innym podmiotom, które poniosły jakiekolwiek koszty organizacji pogrzebu. Zasiłek ten może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł. Aby jednak faktycznie otrzymać ten zasiłek, należy mieć odpowiednie dowody na to, że ponieśliśmy koszty za ten pogrzeb. Może to być faktura, rachunek, wiadomości. 

Ile czeka się na wypłacenie zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia w którym zostały złożone wymagane dokumenty w odpowiedniej placówce. W zależności od naszych osobistych preferencji, zasiłek możemy otrzymać w formie listu na nasz adres korespondencyjny bądź też na na nasze konto bankowe. 

Pamiętaj, że jeśli ZUS bądź KRUS odmówił Ci zasiłku (co zdarza się dosyć rzadko, ale jednak), w ciągu miesiąca od otrzymania odmownej decyzji, masz możliwość odwołania się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzję odmowną decyzję.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Jeśli chcemy otrzymać zasiłek pogrzebowy, musimy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Co najważniejsze - do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu przez urząd stanu cywilnego, oryginały faktur/rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumentu który potwierdzi pokrewieństwo bądź powinowactwo - przykładowo skrócony odpis aktów stanu cywilnego bądź dowód osobisty zawierający odpowiednie dane. 

Jeśli zmarły pracował, musimy również dołączyć zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci. Nie dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek bądź osób z nimi współpracujących. 

Odpowiedni wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy zgłosić w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym zmarła osoba po której świadczenie nam przysługuje. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy. Okres ten może się przedłużyć tylko w jednym przypadku - gdy zgłoszenie wniosku jest niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok bądź zidentyfikowania osoby zmarłej. 

W ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku wnioskodawca powinien otrzymać zasiłek pogrzebowy. 

Przeczytaj też: 

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Dowiedz się o...

Dowiedz się o...
27.03.2019

Pomimo tego, że zachowek przysługuje niezależnie od woli zmarłego, są jednak sytuacje w których spadkodawca ma możliwość pozbawienia bliskich tego prawa, wydziedziczając dane osoby w akcie notarialnym. Nie można tego jednak zrobić “bo tak”, musimy mieć ku temu poważne przesłanki. Jeśli opiekowałeś się zmarłym - nie musisz się martwić, nie zostaniesz pozbawiony prawa do zachowku. Wykluczenia dotyczące tego świadczenia mają przede wszystkim zapobiegać temu, by osoby z bliskiej rodziny zmarłego, które nie utrzymywały przez lata kontaktu z zmarłym, rościli sobie prawo do majątku.

Dowiedz się o...
26.03.2019

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym, specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia, przypisana do tego instytucja państwowa. W przypadku rolników, jest to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w większości ubezpieczonych - ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim tym, którzy są ubezpieczeni i którzy pokryli wszelkie koszty zorganizowanego pogrzebu. W większości przypadków świadczenie to przysługuje rodzinie zmarłego, ale zdarza się że również zasiłek otrzymują znajomi, przyjaciele, sąsiedzi czy jakieś instytucje. Choć wiele osób myśli, że na zasiłek pogrzebowy może liczyć tylko rodzina, wcale tak nie jest.

Dowiedz się o...
25.03.2019

Jeśli chcesz załatwić sprawy urzędowe przez internet, musisz założyć profil zaufany. Dzięki niemu, możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany. Dowiedz się, jak ten profil założyć i co on nam w ogóle daje!

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog