ToggleToggle

Progi podatkowe w Polsce 2019 - Ile realnie wynoszą?

Progi podatkowe w Polsce 2019 - Ile realnie wynoszą?

Próg podatkowy dla przeciętnego pracownika powinien być bardzo ważny, gdyż to od niego zależy ile zostanie odciągnięte od naszej pensji! W naszym kraju im więcej zarabiamy, tym większy płacimy podatek. Chcesz się dowiedzieć jakie mamy progi podatkowe bądź czym jest kwota wolna od podatku? Zachęcamy do przeczytania.

PROGI PODATKOWE – CO TO JEST?

Progiem podatkowym nazywamy przedział w skali podatkowej. Dla osób fizycznych, progi te są ustalane w naszym kraju odgórnie każdego roku. Obowiązują pracowników w rozliczeniach podatku dochodowego za dany rok. To, w jakim znajdziemy się progu podatkowym, zależy od naszych zarobków. Poza roczną sumą wszystkich dochodów, nie jest brane pod uwagę źródło zarobków, zarobki miesięczne, ani nawet to, czy pracujemy na etacie czy też dorywczo w kilku, różnych miejscach. 

Jak wylicza się ten próg? Otóż podstawą wyliczenia, jest wysokość dochodu. Dochód jest przychodem, po odliczeniu składek na ZUS, zarówno jak i kosztów uzyskania przychodu. Prościej mówiąc, podstawą tą jest kwota zarobków którą dostajemy na rękę, bez względu na to jaką mamy umowę i w jaki sposób te pieniądze zarabiamy. 

JAKIE MAMY PROGI PODATKOWE?

W naszym kraju wyróżnia się tylko dwa progi podatkowe: 18% oraz 32%. Oznacza to, że przy przekroczeniu progu 18% odprowadzany jest podatek w wysokości 18% naszego dochodu, a w przypadku przekroczenia progu 32%, odprowadzany podatek wynosi 32% naszego dochodu. To logiczne, jednak jest to troszkę bardziej skomplikowane, gdyż każdy z tych progów jest oddzielony inną kwotą, w każdym z nich obowiązuje inna wysokość kwoty wolnej od podatku oraz oczywiście inna stawka podatkowa.

Ciągle zmienia się wysokość kwoty wolnej od podatku, jednak progi podatkowe od kilku już lat wynoszą 18% i 32%. W ciągu ostatnich lat nie miało to znaczenia, jednak musimy wiedzieć ile wynosi nasz próg podatkowy oraz przy sprawdzaniu tych progów i kwot, powinniśmy się zorientować którego roku dotyczy dane rozliczenie. Ustalane progi, zostają zastosowane przy rozliczeniach PIT-ów dopiero w następnym roku, najpóźniej do marca/kwietnia. 

SKALA PODATKOWA 2019

Skala podatkowa od kilku lat jest taka sama, pomimo różnych rządowych zapowiedzi dotyczących jej zmian. Wyróżniamy dwa progi podatkowe:

 • 18% 

Podatek w wysokości 18% odprowadzany jest osobom które w ciągu roku zarabiają poniżej 85 528 zł.

 • 32%

Podatek w wysokości 32% odprowadzany jest osobom które w ciągu roku zarabiają powyżej 85 528 zł. 

Wiele osób błędnie myśli, że jeśli ktoś zarabia powyżej tych 85 528 złotych, z całego jego dochodu odliczane jest 32%. Otóż nie, stawka 32% dotyczy tylko i wyłącznie dochodu który przekracza tą kwotę progową. W praktyce oznacza to, że jeśli osoba zarobiła 100 000 zł rocznie, 85 528 zł będzie rozliczane zgodnie z niższą stawką, czyli 18%. Z kolei pozostałe 14 4722 zł będzie już rozliczane według stawki wyższej, czyli 32%. Należy o tym pamiętać.

Kwota wolna od podatku na rok 2019 wynosi 8 000 zł. Osoba, której zwracany będzie podatek musiałaby zarabiać zaledwie 600 zł miesięcznie. 

Przeczytaj też: Minimalna krajowa 2019 - ile wynosi brutto i netto?

PIERWSZY PRÓG PODATKOWY 18%

Podatek wynoszący 18% dotyczy osób, których roczne zarobki nie przekraczają 85 528 zł. Próg ten jest odgórnie zakładany przy wszelkich rozliczeniach podatkowych. Wynika to z tego, że jest on w naszym kraju najpopularniejszy, dotyczy zdecydowanej większości osób. Pracodawca odprowadza kwotę należną do urzędu. Nie robi tego podatnik, choć wiele osób błędnie tak myśli. Kwota, która trafia na konto bankowe pracownika jest zatem niższa, niż kwota brutto zarobków znajdująca się na umowie. Od naszego zarobku jest odciągany procent wynikający z pierwszego progu podatkowego, wynoszącego 18%. Na rękę dostajemy kwotę netto. 

Pracownik nie ma możliwości samodzielnego odprowadzania podatków do urzędu, gdyż kwota ta zbierana jest odgórnie, jak wyżej zostało wspomniane - przez pracodawcę. Po roku podatkowym kwota, którą oddaliśmy do urzędu, a właściwie którą oddał nas pracodawca, jest weryfikowana. Weryfikacja może nie przebyć prawidłowo, wtedy przewidywane są 2 scenariusze:

 • musimy dopłacić kwotę, która zostanie określona.

Dzieje się to jednak w przypadku gdy przekroczymy granicę pierwszego progu podatkowego, czyli zarobimy powyżej 85 528 zł. W takiej sytuacji, cała kwota poza tymi 85 528 zł, jest odprowadzana jako próg drugi, czyli 32%.

 • otrzymujemy zwrot nadpłaty 

Gdy nasze zarobki nie przekraczają danej kwoty wolnej od podatku, zostaje zwrócona nam nadpłata, która trafiła do urzędu. Jest to zdecydowanie bardziej pozytywny scenariusz.

Oczywiście jest też taka możliwość, że nie dostaniemy ani nadpłaty, ani nie będziemy musieli nic dopłacać, gdy wszystko zostanie poprawnie uregulowane.

DRUGI PRÓG PODATKOWY 32%

Podatek wynoszący 32% dotyczy osób, które rocznie zarobiły więcej niż 85 528 zł. Niewiele jest jednak osób, które zarabiają powyżej 10 000 złotych, a co dopiero 85 000 zł. 

Często jednak osoby tyle zarabiające korzystają z opcji wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem. W ten sposób unikają wpadnięcia w drugi próg podatkowy. Nawet jeśli jedna osoba nie zarabia nic, kwota progu zwiększa się proporcjonalnie dwukrotnie. Jest to liczone na jedną osobę. 

Wiele osób myśli, że zarabiając powyżej 85 528 zł, 32% na podatek zostanie odliczone z całego dochodu. Wcale tak nie jest. 32% jest odliczane tylko i wyłącznie z nadwyżki, czyli o tyle, o ile przekroczyliśmy tą kwotę 85 528 zł. Większość sytuacji, w której został przekroczony drugi próg to zwykłe niedopatrzenie. Może wynikać z chociażby nieplanowej premii, której pracodawca nie wliczył, bądź o niej zapomniał. Jeśli chcesz uniknąć dopłacania pieniędzy, a już mniej więcej wiesz, że twoje dochody przekroczą 85 528 zł - powiedz swojemu pracodawcy aby rozliczał Cię według stawki 32%. Działa to jednak w dwie strony. Jeśli wiesz, że zarabiasz więcej niż wskazuje na to średnia wyliczana ze stawki 18%, ale planujesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem bądź małżonką, poproś pracodawcę o rozliczenie według niższej stawki 18%.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Kwota wolna od podatku, jak sama nazwa mówi - jest kwotą od której nie musimy odprowadzać żadnego podatku oraz można ją zatrzymać całą dla siebie, zgodnie z prawem. W tym roku, kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. Oznacza to, że osoby które w ciągu całego roku zarobiły poniżej tej kwoty, otrzymają pełny zwrot podatku który został odprowadzony przez pracodawcę, czyli 18%. Mało jednak osób korzysta z tej kwoty wolnej od podatku. Są to głównie osoby pracujące jedynie na sezon wakacyjny, przez trzy czy dwa miesiące, gdy mogą legalnie zarobić maksymalnie 8 tysięcy brutto. W następnym roku, po rozliczeniu się cała kwota, czyli 18% jest im zwracane. Aby podatek był zwracany przeciętnej osobie, musiałaby zarabiać zaledwie 600 złotych. 

Kwota wolna od podatku wyznaczana jest również dla pozostałych progów zarobkowych. 

Kwota stała

dla osób, które zarobiły do 8 000 zł kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł.

Kwota dygresywna

dla osób, które zarobiły od 8 000,01 zł do 13 000 kwota wolna od podatku będzie wyliczana w skali malejącej pomiędzy kwotami 8 000 a 3 091 zł.

Kwota stała

dla osób, które zarobiły pomiędzy 13 000,01 a 85 528 zł kwota wolna od podatku wyniesie dokładnie 3 091 zł.

Kwota dygresywna 

dla osób, które zarobiły między 88 529,01 a 127 000 złotych, kwota wolna od podatku będzie wynosiła między 3 091 zł a 0 zł.

Kwota dygresywna

dla osób, które zarobiły powyżej 127 000 złotych, kwota wolna od podatku również wynosi 0 zł.

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, którą mamy możliwość odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy. To, ile będzie wynosić kwota zmniejszająca podatek, zależy od wysokości zarobków danego pracownika. Kwotę tą, możemy sobie samodzielnie na bieżaco obliczać. Ona jednak może zostać u podatnika. Dotyczy to jednak tych osób, które są pewne że w danym roku nie zarobią powyżej 85 528 zł. Dla zasady, średnią kwotę zmniejszającą podatek przyjmuje się 556 02 gr. Jeśli jednak ta kwota zostanie przekroczona, będzie to wskazane w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wtedy cała niedopłata będzie musiała zostać zwrócona. 

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku jest tak samo wyliczana jak we wcześniejszych latach, czyli:

 • dla osób, które zarobiły do 8 000 złotych, kwota ta wynosi 1 440 zł, 
 • dla osób, które zarobiły między 8 000 zł a 13 000 zł wynosi ona 1440 zł pomniejszone o kwotę: 

1440 zł - (883 zł 98 gr x dochód) : 5 000 zł

 • dla osób, które zarobiły między 13 000 zł a 85 528 zł zawsze wynosi ona 556,02 zł, 
 • dla osób, które zarobiły między 85 528 zł a 127 000 zł wynosi ona 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę: 

556 zł 02 gr - (556 zł 02 gr x dochód) : 41 472 zł,

 • dla osób, które zarobiły powyżej 127 000 zł wynosi ona 0 zł. 

WSPÓLNE ROZLICZANIE A PROGI PODATKOWE

Tak, jak zostało już wcześniej wspomniane - w naszym kraju, osoby które zawarły związek małżeński i nie posiadają rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie. W takiej sytuacji składa się tylko jedną deklarację PIT. Taka opcja jest bardzo korzystna dla par i też wiele osób z niej korzysta. Z tej możliwości najlepiej skorzystać, gdy jedna osoba w związku zarabia naprawdę grube pieniądze i powinno zostać jej odliczane 32% z dochodu, a druga osoba zarabia niewiele, bądź nie zarabia wcale. Progi podatkowe które są odliczane dla przeciętnego pracownika, w przypadku par rozliczanych się wspólnie - są po prostu podwajane, dochód dzieli się na dwie osoby. W związku z tym, kwotą roczną maksymalną dla pierwszego roku jeśli chodzi o małżeństwa nie jest już 85 528 zł, z 171 056 zł. 

Podsumowanie

Ważne informacje zawarte w tym artykule, które powinien wiedzieć każdy, przeciętny pracownik w skrócie:

 • W naszym kraju wyróżniamy dwa progi podatkowe, jest to 18% oraz 32%,
 • Prawie 98% polaków rozlicza się według pierwszego progu podatkowego, czyli 18%, 
 • W zależności od rocznych zarobków, kwoty wolne od podatku mogą być stałe bądź regresywne, 
 • Wspólne rozliczanie się jest bardzo korzystne, zwłaszcza dla par, w których jedna osoba zarabia 7 000 zł netto na miesiąc, a druga osoba zarabia bardzo mało bądź nic, 
 • Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, progi podatkowe są dla nich dwukrotnie wyższe, gdyż dochód jednej osoby jest dzielony na dwa, 
 • Standardowo odprowadza się podatek z progu 18%, 
 • Podatek odprowadzany jest nie przez pracownika ani płatnika, tylko pracodawcę, 
 • W 2019 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł, 
 • Kwota zmniejszająca podatek zależy od wysokości zarobków danej osoby, 
 • Bardzo małej liczbie polaków odprowadzany jest podatek w wysokości 32%.

Przeczytaj też: ŚREDNIA KRAJOWA 2019 - ile wynosi brutto i netto?

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Wszystkie artykuły

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Podatki dla większości obywateli to zmora, jednak taka której nie jesteśmy w stanie uniknąć, trzeba się z nią pogodzić. W przypadku osób fizycznych rozliczenie podatków na pewno jest prostsze niż w przypadku firm. Jednak dla wielu ludzi nie jest to przysłowiowa bułka z masłem. Warto również pamiętać, że większość płatników może korzystać ze zwrotu pewnej kwoty podatku. Jest ona uzależniona od wykorzystywanej podstawy opodatkowania. Istotną rolę ma również kwota zmniejszająca podatek, która wpływa na wysokość kosztów jakie zostaną nam zwrócone w trakcie rozliczenia corocznego. Jak to wygląda w roku 2019? O tym właśnie będzie ten wpis. ​​​​​​​

Wszystkie artykuły
19.05.2019

W życiu zdarzają się takie sytuacje, w których niestety traci się źródło swojego utrzymania. Niekiedy dzieje się to niespodziewanie i takie momenty dla wielu ludzi są szczególnie trudne. Szczególnie kłopotliwe staje się to dla ludzi w podeszłym wieku. Warto jednak zauważyć, że dla osób w pewnym wieku odpowiednie wsparcie przygotowuje polskie państwo. Chodzi tutaj o zasiłek przedemerytalny, który ma być pomostem miedzy życiem zawodowym a emeryturą dla ludzi, którzy nagle stracili zatrudnienie. Poniższy wpis będzie traktował na temat tego kto może na ową pomoc liczyć i jakie są warunki jej otrzymania, a także, gdzie można złożyć stosowny wniosek. 

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Prowadzenie działalności gospodarczej nigdy nie jest łatwą sprawą. Wymaga się dobrego pomysłu, a i tak bardzo często prowadzenie działalności przysparza sporo problemów. Dla przedsiębiorców sporym problemem są obciążenia publicznoprawne, którym muszą sprostać, w tym wysokie składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego względu prawodawcy organizując przepisy przygotowują rozwiązania, w ramach których firmy rozpoczynające działalność bądź osiągające małe dochody mogą płacić mniejsze składki na ZUS, dzięki czemu ich rzeczywiste dochody się zwiększają. 

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2020 Pożyczkolog