ToggleToggle

Array

1.    Postanowienia ogólne

1.1.    Niniejsza Polityka prywatności Serwisu pozyczkolog.pl jest skierowana do Użytkowników Serwisu. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usługi Usługodawcy.

1.2.    Niniejszy dokument stanowi integralną część „Regulaminu Serwisu”. 

1.3.    Pojęcia użyte w Polityce prywatności należy rozumieć w sposób, w jaki są one zdefiniowane w Regulaminie, chyba że niniejszy dokument stanowi inaczej.

1.4.    Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Serwis zarówno podczas rejestracji, jak i w czasie korzystania z funkcjonalności strony.

2.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są:

Szymon Masło, ul. Zgody 18, 12-200 Pisz, NIP: 8491589169, REGON: 365791272,

Sebastian Gozłowski, ul. Wincentego Witosa 5/25, 80-809 Gdańsk, NIP: 5833270039, REGON: 368608713; 

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą FIN-PEACE, z siedzibą przy ul. Szafarnia 11/8F, Gdańsk 80-755, email: kontakt@pozyczkolog.pl .

3.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) (dalej: Ustawa).

3.2.    Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora niektórych danych osobowych, może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest założenie konta. Podczas procesu rejestracji należy podać dane określone w punkcie 4.1. Natomiast automatycznie zbierane są dane określone w punkcie 4.4.

3.3.    W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę lub będą udostępnione podmiotowi trzeciemu - wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

3.4.    Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi. 

4.    Gromadzone dane

4.1.    W celu założenia konta w Serwisie należy podać następujące dane osobowe: 

a)    adres email,

b)    login,

c)    hasło,

d)    numer telefonu (opcjonalne).

4.2.    W celu korzystania z narzędzia „Portfel pożyczek” należy podać następujące dane:

a)    dane podmiotu, który udzielił pożyczki,

b)    kwotę pozostałą do spłaty,

c)    termin spłaty.

4.3.    Podczas korzystania z formularza kontaktowego „Kredyty” podaje się następujące danie i dane osobowe: 

a)    imię,

b)    numer telefonu,

c)    adres e-mail,

d)    rok urodzenia,

e)    miejsce zamieszkania,

f)    kwotę kredytu,

g)    cel kredytu,

h)    liczbę osób na utrzymaniu,

i)    formę zatrudnienia,

j)    termin, od którego jest się zatrudnionym,

k)    średnie miesięczne dochody z ostatnich 6 miesięcy,

l)    kwotę miesięcznych obciążeń z tytułu pożyczek i kredytów.

4.4.    Automatycznie natomiast zbierane są następujące dane i dane osobowe: 

a)    adres IP,

b)    nazwa domeny, 

c)    dane identyfikacyjne przeglądarki, 

d)    typ systemu operacyjnego,

e)    inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.

5.    Cele gromadzenia danych

5.1.    Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją Usług określonych w regulaminie.

5.2.    Dane osobowe mogą być, za wyraźną zgodą Użytkownika, wykorzystywane w celach informacyjnych, handlowych, marketingowych.

6.    Ochrona danych

6.1.    Administrator jest zobowiązany do ochrony danych zgromadzonych podczas korzystania z Usług Serwisu przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.2.    Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

a)    poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b)    uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)    adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

d)    dokładne i aktualne,

e)    nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f)    przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

g)    bezpiecznie przechowywane,

h)    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.3.    Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

6.4.    Dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta z chwilą założenia konta w Serwisie. 

7.    Przekazywanie danych podmiot trzecim

7.1.    Administrator ma prawo, za zgoda Użytkownika, udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu kontaktowania, konsultowania się i przedstawienia ofert związanych z tematyką działania Serwisu. 

7.2.    Administrator podejmie wszelkie niezbędne środki, aby dane osobowe Użytkownika były przetwarzane zgodnie z prawem także przez osoby trzecie.

7.3.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie osobom trzecim podawanych przez siebie danych osobowych w celach marketingowych. 

8.    Prawa Użytkowników

8.1.    Administrator umożliwia realizacją praw Użytkowników wskazanych w Ustawie.

8.2.    Użytkownik ma prawo do: 

a)    dostępu do swoich danych, 

b)    poprawiania swoich danych, 

c)    usunięcia danych, 

d)    wniesienia sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych Ustawie.

9.    Zmiana danych

Użytkownik w przypadku, gdy jego dane osobowe ulegną zmianie powinien je zaktualizować w zakładce „Moje konto” lub powiadomić Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail. Numer telefonu i adres e-mail znajduje się w zakładce „Kontakt”.

    •  

10.    Cookies (ciasteczka)

10.1.    Strona serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies tzw. ciasteczka, które powalają automatycznie rozpoznać końcowe urządzenie użytkownika przy następnej wizycie. Ciasteczka pozwalają dostosować wygląd strony do preferencji użytkowników lub zapamiętać login oraz hasło do indywidualnego konta na urządzeniu końcowym użytkownika. Ciasteczka nie gromadzą danych osobowych i można wyłączyć ich obsługę odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową.

10.2.    Wykorzystujemy poniżej wskazane rodzaje plików cookies:

a)    stałe pliki cookies tj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ich ręcznego usunięcia. Zakończenie sesji w przeglądarce lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Te pliki nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

b)    sesyjne pliki cookies tj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Zapisane w nich informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Także i te pliki nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

10.3.    Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. W celu zmienienia ustawień dotyczących plików cookies zaleca się Użytkownikowi z korzystanie z pomocy dostępnej w każdej przeglądarce.

11.    Postanowienia końcowe

11.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.

11.2.    W przypadku zmiany, Administrator zamieści stosowny komunikat na stronie Serwisu oraz poinformuje Użytkownika o zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

11.3.    Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od momentu ich ogłoszenia.

11.4.    W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik jest zobowiązany przed dniem wejścia w życia zmian, usunąć konto z Serwisu.

11.5.    W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, należy się kontaktować w sposób wskazany w punkcie 9 niniejszego dokumentu. 

11.6.    Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog