ToggleToggle

Na czym polega leasing? Jak z niego skorzystać?

Na czym polega leasing? Jak z niego skorzystać?

 

Istnieje wiele różnych form zewnętrznego finansowania. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą skorzystać np. przy zakupie samochodu, z finansowania leasingiem. Co jest jego istotą? Jakie opłaty wiążą się z leasingiem? Na czym on polega?
 

Czym jest leasing?


Leasing jest usługą finansową, która łączy w sobie elementy kredytowania i dzierżawy określonych środków trwałych. Na czym polega leasing? Na tym, że zawierana jest dwustronna transakcja, gdzie stronami są leasingobiorca - korzystający oraz leasingodawca - finansujący. Podstawą korzystania z usługi leasingu jest podpisanie umowy cywilnoprawnej.

Kodeks cywilny reguluje wszelkie kwestie związane z leasingiem. W art. 7091 wskazano, że przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do nabycia rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania i ewentualnego pobierania pożytków. Umowa obowiązuje przez czas oznaczony. W ramach umowy leasingu korzystający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz finansującego w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, które będzie równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 

Istotę umowy leasingu stanowią jej podstawowe elementy. Zalicza się do nich:

  • zobowiązanie się leasingodawcy do nabycia określonej rzeczy od oznaczonej osoby lub firmy, na warunkach wskazanych w umowie leasingowej,
  • obowiązek finansującego do oddania rzeczy korzystającemu na czas oznaczony,
  • zobowiązanie się leasingobiorcy do zapłacenia leasingodawcy wynagrodzenia w ustalonych z góry ratach.
     

Rodzaje leasingu


Wyróżnia się z reguły dwa główne rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy.

Na czym polega leasing operacyjny? Według przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obejmuje on czasowe przekazanie w użytkowanie leasingobiorcy przez leasingodawców określonego dobra inwestycyjnego i pobieranie z tego tytułu pożytków na czas znacznie krótszy od okresu jego używalności gospodarczej. Przedmiot leasingu w leasingu operacyjnym pozostaje w składnikach majątku finansującego, dlatego to on ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztami uzyskania przychodu po stronie leasingobiorcy są raty leasingowe w całości, wraz z opłatą wstępną. 

Natomiast, na czym polega leasing finansowy? W umowie leasingu finansowego, nazywanego również leasingiem kapitałowym lub inwestycyjnym finansujący przekazuje na czas oznaczony prawo do użytkowania określonego składnika majątku trwałego korzystającemu, w zamian za raty leasingowego. Okres trwania umowy leasingu finansowego jest zwykle zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu. Cechą szczególną tego rodzaju leasingu jest to, że przedmiot leasingu jest ewidencjonowany w aktywach leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodów korzystający zalicza w takim przypadku jedynie część odsetkową raty leasingowej, a część kapitałowa traktowana jest jako kapitał przy operacji kredytowej.  

Tym, co jeszcze różni leasing finansowy od leasingu operacyjnego, jest kwestia podatku VAT. Przy leasingu finansowym całość podatku VAT leasingobiorca płaci wraz z pierwszą ratą leasingową, a do kosztów uzyskania przychodu wlicza się jedynie odsetki od rat, a nie całą ratę. W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT nalicza się stopniowo, z uwzględnieniem każdej kolejnej raty, która cała jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów i zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem według skali podatkowej lub podatku liniowego. 

Kolejną cechą szczególną rozróżniającą oba rodzaje leasingu jest to, że w leasingu operacyjnym umowa leasingowa jest zawierana na minimum 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego. W leasingu finansowym będzie to umowa zawierana na czas określony, ale bez minimalnego okresu jej trwania.
 

Kto i dla kogo udziela leasingu?


Z opcji leasingowej korzystają zwykle przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ taki tryb finansowania umożliwia zminimalizowanie wydatków, co jest pożądanym efektem na początku prowadzenia działalności. Już od pierwszego dnia tej działalności można skorzystać z leasingu, ale może się to dla nich wiązać z koniecznością poniesienia podwyższonej opłaty wstępnej. 

Możliwe jest również skorzystanie z leasingu przez osobę prywatną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Umożliwia to forma leasingu konsumenckiego, która kierowana jest do osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami. Przypomina ona kredyt w banku, ale warunki, jakie musi spełnić leasingobiorca, są łatwiejsze do dopełnienia niż te, jakie stawiają przed klientami kredytodawcy.
 

Wady i zalety leasingu


Finansowanie za pośrednictwem leasingu ma swoje oczywiste zalety, ale nie jest pozbawione wad. Największym plusem jest to, że można uzyskać korzyści podatkowe z tytułu leasingu, optymalizować wysokość zobowiązania wobec fiskusa i uzyskać auto bez żmudnej procedury kredytowej - warunki udzielenia leasingu są mniej skomplikowane niż przy kredytowaniu bankowym. Na opłacalność leasingu wpływa wartość przedmiotu umowy - im będzie wyższa, tym wyższe koszty związane z obsługą umowy będzie trzeba ponieść.

Kolejną zaletą jest możliwość obniżenia podatku poprzez zaliczenie raty leasingowej do kosztu uzyskania przychodu, tak jak i opłaty wstępnej. Leasing nie wpływa ujemnie na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. 

Za minus uznawane jest to, że korzystający nie jest właścicielem przedmiotu leasingu, ale może go wykupić po okresie trwania umowy. W ramach leasingu można finansować też wyłącznie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 

Przed podpisaniem umowy leasingowej trzeba jak najlepiej dopasować ofertę leasingu do własnych potrzeb i wymagań. Warto zwrócić uwagę na wysokość czynszu inicjalnego, wysokość przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych, czy na warunki wykupu auta po zakończeniu umowy leasingowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Dowiedz się o...

Dowiedz się o...
22.03.2019

W naszym kraju przez ostatnie lata zrobiło się głośno na tematy związane z egzekucją komorniczą, lecz mimo wszystko wciąż bardzo mała liczba polaków ma pojęcie o tym, czym zajmuje się komornik, jak przebiega proces egzekucji komorniczej, jakie koszty będzie musiał ponieść dłużnik na skutek wszczęcia wobec niego egzekucji komorniczej. Są to zdecydowanie kwestie, z którymi każdy z nas powinien się zapoznać, nie tylko z czystej ciekawości, ale również z powodu tego, że życie jest bardzo nieprzewidywalne i nigdy nie wiemy co może nas spotkać. Gdy w którymś momencie naszego życia pojawią się poważne problemy finansowe, powinniśmy być na to przygotowani. Problemy finansowe nie zawsze oznaczają konfrontację z windykacją lub komornikiem, lecz czasem nie da się tego uniknąć.  

Dowiedz się o...
21.03.2019

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które jest przyznawane osobom bezrobotnym, które zostały zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Prościej mówiąc, jest to podstawowa forma wsparcia wszystkich tych osób, którzy w jakiś sposób utracili pracę i po prostu nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Dzięki temu zasiłkowi, bardzo dużo Polaków co roku otrzymuje możliwość wyjścia z tego finansowego dołka. Może rozpocząć ścieżkę zawodową na nowo i gdzieś się zatrudnić. ​​​​​​​

Dowiedz się o...
20.03.2019

Przelew Sorbnet idealnie sprawdza się w przelewaniu dużych sum pieniędzy. System ten jest nie tylko bardzo szybki, ale również bezpieczny! W 2017 roku za pośrednictwem systemu SORBNET zrealizowana ponad 2 mln przelewów, a łączna kwota przelanych pieniędzy przekroczyła 36 bilionów złotych! Statystyczny przelew w tym systemie opiewał na kwotę 18 milionów złotych.   

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog