ToggleToggle

Gdzie uzyskać pomoc w trudnej sytuacji finansowej?

Gdzie uzyskać pomoc w trudnej sytuacji finansowej?

 

Bieda to zjawisko powszechne na całym świecie. W globalnym społeczeństwie są ludzie, którzy żyją na skraju nędzy. Czasem to ich wina, że znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W innych przypadkach to zbieg fatalnych okoliczności doprowadził ich do biedy. Co zrobić, jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej? Gdzie powinniśmy szukać pomocy i jak ją uzyskać?
 

W jak trudnym położeniu aktualnie jesteś?


Pierwszym krokiem, który pozwoli dopasować rodzaj pomocy do Twojej trudnej sytuacji finansowej, będzie określenie, w jakim położeniu aktualnie się znajdujesz. Być może nie jest tak źle, jak Ci się wydaje. Pomoc finansowa ze strony gminy, państwa czy fundacji wszelkiego rodzaju jest przeznaczona dla osób najbiedniejszych, znajdujących się w naprawdę bardzo trudnym położeniu.

Obiektywne określenie, jak trudna jest Twoja sytuacja finansowa, umożliwi sprawdzenie, czy kwalifikujemy się do pomocy ze strony rządu, samorządu i innych instytucji wyspecjalizowanych w takiej pomocy, m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej


Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej należne są przede wszystkim świadczenia rodzinne, do grona których zalicza się:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest tylko wtedy, gdy wnioskujący mają dzieci i znajdują się obiektywnie rzecz ujmując w trudnej sytuacji materialnej. O zasiłek rodzinny wnioskuje się w ośrodku pomocy społecznej, podobnie jak o pozostałe świadczenia rodzinne.

Zasiłek przysługuje rodzicom lub jednemu z rodziców, jak i opiekunowi prawnemu dziecka i opiekunowi faktycznemu, jeśli spełnia kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.
 

Pomoc matkom z dziećmi


Matki wychowujące samotnie dzieci, podobnie jak ojcowie, mający prawo do zasiłku rodzicielskiego, mogą wnioskować do ośrodków pomocy społecznej również o inne dodatki:
 

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
   

Świadczenia mieszkaniowe


Rodzina w trudnej sytuacji finansowej, na przykład w momencie, gdy głowa rodziny traci pracę, a wcześniej miała na swoim utrzymaniu kilkuosobowe gospodarstwo domowe, może liczyć na wsparcie ze strony miasta czy gminy, w której zamieszkuje. Jeśli rodzina ma mieszkanie, może postarać się o dodatek mieszkaniowy, który wypłaca MOPS lub GOPS. To pierwszy krok do tego, aby ustrzec się eksmisji, jeśli popadniemy w długi i nie będziemy mieli środków do ich spłaty.

Taki dodatek przeznaczony jest na utrzymanie mieszkania u tych osób, dla których utrzymanie jest zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Dzięki dodatkowi mieszkaniowemu opłaty za lokal mieszkalny nie przekroczą określonego pułapu. Dodatek mieszkaniowy jest definiowany jako pieniądze, które wypłacają ośrodki pomocy społecznej, jako dopłata do wydatków beneficjentów na mieszkanie.

Dodatek mieszkaniowy należy się jednak wyłącznie tym rodzinom, które spełniają określone kryteria:

 • są najemcami, posiadaczami spółdzielczych mieszkań lokatorskich lub własnościowych, właściciele mieszkań lub domów jednorodzinnych,
   
 • mają dochód, który na osobę w gospodarstwie domowym w ciągu ostatnich trzech miesięcy, nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury (1250 zł) - w przypadku osób samotnych dochód może być nieco wyższy, ale nie może przekraczać 175 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 1750 zł.

Do dochodu, który brany jest pod uwagę przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, nie wlicza się:

 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej,
 • świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego),
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • samego dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy nie jest należny, jeśli mieszkanie jest zbyt duże. Przysługuje tylko wtedy, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. Jeśli o więcej, dodatek mieszkaniowy nie jest należny, chyba że powierzchnia pokojów i kuchni jest mniejsza niż 60 proc. powierzchni całego mieszkania.  Rzeczona normatywna powierzchnia użytkowa nie powinna przekraczać:

 • 35 m kw., jeśli zajmuje je jedna osoba,
 • 40 m kw. - dla dwóch osób,
 • 45 m kw. - dla trzech osób,
 • 55 m kw. - dla czterech osób,
 • 65 m kw. - dla pięciu osób,
 • 70 m kw. - dla sześciu osób.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się w gminie lub w mieście, w którym się mieszka, w ośrodku pomocy społecznej.

Prócz dodatku mieszkaniowego, należny może być też dodatek energetyczny, który przysługuje w parze z dodatkiem mieszkaniowym. Przyznawany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na wniosek danej osoby, do którego dołącza się kopię decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy oraz kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacany jest on w wysokości (obowiązuje od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r.):

 • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,35 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.

Po pierwsze, rodzina w trudnej sytuacji finansowej musi zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w ich gminie lub mieście, oszacować dochód na rodzinę i na tej podstawie będzie można określić, jaka pomoc będzie się jej należeć.

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Dowiedz się o...

Dowiedz się o...
21.11.2018

Istnieje wiele różnych form zewnętrznego finansowania. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą skorzystać np. przy zakupie samochodu, z finansowania leasingiem. Co jest jego istotą? Jakie opłaty wiążą się z leasingiem? Na czym on polega?

Dowiedz się o...
18.11.2018

Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy zatrudniającym pracownika jest zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wynagrodzenia. W umowie podpisanej z pracownikiem powinny znaleźć się graniczne terminy wypłaty. Jak pracownik może je wyegzekwować i zawsze na czas otrzymywać pensję?

Dowiedz się o...
15.11.2018

Pomimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych, wykonywanych najczęściej z wykorzystaniem karty płatniczej, nadal Polacy korzystają z bankomatów. Wypłata gotówki z maszyn tego typu nie ogranicza się tylko do wykorzystania w tym celu karty płatniczej. Można wypłacić pieniądze również bez niej. Jak to możliwe?

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog